Aktualizacje Windows

1. Otwieramy okno Właściwości systemu - na ikonę mój komputer klikamy prawym przyciskiem myszy i z menu wybieramy właściwości

2. Przechodzimy na Aktualizacje automatyczne i w wyświetlonym oknie zaznaczamy pole przy opcji Automatycznie (zalecane)

3. Ustawiamy częstotliwość aktualizowania systemu Windows. Poprawki będą pobierany tylko wtedy gdy komputer jest włączony i podłączony do internetu. Jeżeli komputer będzie wyłączony to poprawki zostaną pobrane podczas najbliższego połączenia z internetem4. Jeśli aktualizacje będą gotowe do zainstalowania pojawi się ikona wykrzyknika przy zegarze systemowym w prawej dolnej części monitora. Aby zainstalować dostępne poprawki należy na ten symbol nacisnąć lewym przyciskiem myszy i w otwartym oknie nacisnać na przycisk 

Zainstaluj.
Kreator stron internetowych - strona bez programowania