AMFETAMINA

monitoring pozycji

Otrzymywanie
PRODUKCJA AMFETAMINY Z FENYLOALANINY
Nieprawdopodobnie prosta jest synteza AMFETAMINY z aminokwasu zwanego FENYLOALANINA. Jest on łatwo dostępny, bo stosowany przez kulturystów. FENYLOALANINA to kwas 2-amino-3-fenylopropanowy. Rożnica pomiędzy AMFETAMINA a FENYLOALANINA jest taka, ze grupa COOH (z FENYLOALANINY) została zastąpiona grupa CH3. CHLOREK TIONYLU zastąpi OH przez podstawienie atomu Cl, który rozpadnie się i zostanie podstawiony przez atom H, gdy dodamy LiAlH4, SODIUM BOROHYDRIDE(borowodorek sodu), albo WODÓR (H2) z NIKLOWYM albo PLATYNOWYM katalizatorem. Dezeli użyjemy WODÓR i metal dla tego kroku, to zredukujemy grupe karbonylowa z jednym z wodorów. Dlatego jest to najlepsza metoda, bo oszczędza czas i wysiłek redukując podwójnie za jednym razem. Gdy grupa karbonylowa jest zredukowana, otrzymujemy AMFETAMINĘ.
PRODUKCJA METYLOAMFETAMINY Z EFEDRYNY
Zrobienie METYLOAMFETAMINY z EFEDRYNY jest możliwe. Rożnica pomiędzy METYLOAMFETAMINY a EFEDRYNY jest taka, ze w EFEDRYNIE występuje grupa alfa-hydroksylowa. Niech EFEDRYNA reaguje z CHLORKIEM TIONYLU, co spowoduje zastąpienie OH z Cl, aby wyprodukować N-METYLO-ALFA-CHLOROAMFETAMINE. Uwodornienie tego produktu jest łatwe: użyj LiAlH4, SODIUM BOROHYDRIDE, albo nawet WODÓR z NIKLOWYM lub PLATYNOWYM metalem jako katalizatorem. Produktami tego kroku są: N-METYLOAMFETAMINA i KWAS SOLNY. Odparuj wodę i masz chlorowodorek METYLOAMFETAMINY.

PRODUKCJA METYLOAMFETAMINY Z AMFETAMINY
Jednym z najprostszych sposobów na wykonanie METYLOAMFETAMINY, jest produkcja z AMFETAMINY. Rożnica pomiędzy AMFETAMINA a METYLOAMFETAMINA to dodanie pojedynczej grupy metylowej (CH3) do grupy aminowej (NH2) w AMFETAMINIE. Należny zamienić w parę AMFETAMINĘ z wiązanka CHLOROMETANU (CH3Cl) i gazowa PIRYDYNA. Wówczas grupa aminowa z AMFETAMINY pobiera od CHLOROMETANU grupę metylowa i odłącza wodór. Wodór przyłącza się do uwolnionego chloru (chlor z CHLOROMETANU) i w rezultacie KWAS SOLNY przereaguje z PIRYDYNA. PIRYDYNA jest opcjonalna. Jej dodanie kontroluje reakcje, łącząc nadmiar KWASU SOLNEGO z równania, ale nie jest konieczna.
PRODUKCJA AMFETAMINY Z FENYLOACETONU
Z FENYLOACETONU AMFETAMINE można otrzymać na trzy sposoby:
1) FENYLOACETON + HYDROKSYAMINA daje OKSYM, który po redukcji WODOREM w obecności NIKLU daje AMFETAMINĘ.
2) Redukcja krystalicznego FENYLOACETONU WODOREM w obecności NIKLU przy jednoczesnym działaniu AMONIAKIEM.
3)Kondensacja FENYLOACETONU z HYDRAZYNA i redukcja powstałego HYDRAZONU WODOREM w obecności NIKLU.

POSTAĆ
kapsułki,
pigułki,
bezwonny proszek o zabarwieniu od białego do ceglastego (w zależności od zastosowanych do produkcji składników i zanieczyszczeń)
biało-żółty proszek o zapachu jaj
przezroczyste kryształki
postać płynna
FORMY PRZYJMOWANIA
doustnie
palenie
dożylnie przez wstrzyknięcie
wdychanie przez nos (snifowanie)
DZIAŁANIE / ZAGROŻENIA
Działanie amfetaminy można podzielić na dwie fazy. W pierwszej fazie działania obserwujemy silne pobudzenie psychoruchowe organizmu, brak zmęczenia, mobilizację do działania. Druga faza tzw. zejście, charakteryzuje się wyczerpaniem organizmu, sennością. Kiedy mija pobudzenie, nienaturalnie wzmożona aktywność, a zasoby energetyczne organizmu są wyczerpane następuje spadek możliwości fizycznych i psychicznych. Powrót do równowagi może trwać nawet kilka dni. Amfetamina po odstawieniu powoduje przykre dolegliwości tj. złe samopoczucie, apatia, uczucie zmęczenia, spowolnienie psychiczne, poczucie bezradności, nieumiejętność radzenia sobie na co dzień ze wszystkim, a także stany lękowe określane mianem PSYCHOZY AMFETAMINOWEJ. RYZYKO ŚMIERTELNEGO PRZEDAWKOWANIA!
FAZA POBUDZENIA
suchość w ustach
powiększone źrenice
brak apetytu, wychudzenie
wzmożona nienaturalna aktywność, gotowość do działania (trudno usiedzieć w miejscu, przymus chodzenia, robienia czegokolwiek, mówienia)
intensywne poczucie mocy i spotęgowana energia
słowotok
stan dużego pobudzenia psychoruchowego poprzedzający wyczerpanie i senność
euforia
brak krytycyzmu co do własnych możliwości i zachowań, odsunięcie poczucia lęku
kłopoty ze skupieniem uwagi
przymglona świadomość
przywidzenia
stany okresowej utraty świadomości (tzw. urwanie się "filmu")
gorączka, pocenie się
szczękościsk, szczękanie zębami
uczulenia, egzemy
bezsenność (nawet do kilku dni)
przyśpieszona akcja serca i szybki oddech
podwyższenie ciśnienia krwi
zwiększone wydalanie moczu
odwodnienie
zaburzenia pracy nerek i wątroby

FAZA ZEJŚCIA
ogólne wyczerpanie organizmu
senność (przedłużony, niespokojny sen)
po przebudzeniu ze snu drażliwość, przygnębienie, depresja
uszkodzenia śluzówki nosa
krwotoki z nosa
wzrost apetytu
stan niepokoju, napięcia, lęku
urojenia
nudności
osłabienie serca, układu krążenia

PO DŁUŻSZYM ZAŻYWANIU AMFETAMINY
STANY LĘKOWE
HALUCYNACJE
OMAMY SŁUCHOWE
UCZULENIA, EGZEMY
ANEMIA
WZROST TOLERANCJI ORGANIZMU NA NARKOTYK (coraz większe, częstsze i mocniejsze dawki)
PSYCHOZA AMFETAMINOWA
USZKODZENIA NACZYŃ KRWIONOŚNYCH
NIEDOMÓG SERCA
NAZWY SLANGOWE:
amfa, speed, power, ice

UWAGA!
Ten sam narkotyk może powodować różne reakcje nawet u tej samej osoby, zależnie od jej:
aktualnego samopoczucia
kondycji fizycznej
okoliczności, sytuacji, w jakiej dochodzi do zażycia
innych środków odurzających lub substancji psychotropowych zażywanych równolegle.
Centrumreklamy.com
Kreator stron internetowych - strona bez programowania