BATH

monitoring pozycji
Witam wszystkim w moim kursie o batch`u, jest on skromny i przeznaczony głównie dla początkujących!
TAJNIKI DOS-A - CZYLI POWRÓT DO KORZENI.
Dzisiaj w erze Windows-a często zapominamy o tym, ze to właśnie Dos jest systemem, bez ktorego Windows nawet by sie nie uruchomil. Tak wiec warto poświecić mu trochę uwagi i nauczyć się trochę więcej niż tylko CD,COPY i DEL.
1. Edycja pliku Autoexec.bat:
a) komendy podstawowe:
Echo on/off - wyświetla / nie wyświetla pojawiające się komunikaty
Echo tekst - pokazuje dany tekst (obojętne jaki)
Rem - nie uwzględnia danej linijki
Path=[dysk]:\[katalog];[dysk2]\[katalog2]... - podaje ścieżkę domyślna
Lh [dysk]:\[katalog]\[plik] - ładuje plik do pamięci wyższej
dowolne polecenie >Nul - nie pokazuje komunikatow danego polecenia
b) tworzenie pytań:
Jeżeli np. chcemy aby komputer pytał się przy uruchamianiu czy załadować drivery myszy to należy wpisać:
Choice /c:tn Czy zaladowac mysz
If errorlevel 2 goto next
c:\mouse\mouse.com
:next
Komputer teraz bedzie pytal "Czy zaladowac mysz?" i jezeli wcisniemy "t" to zalduje a jezeli "n" to nie zaladuje myszy.
Zatem:
choice /c:[znak1][znak2][...] tekst - polecenie tworzace pytanie
if errorlevel [najwyzsza liczba] polecenie - jezeli nie wybralismy minimum tej liczby to komputer nie spelni "polecenia" najwyzsza liczba oznacza ostatni znak np.:
choice /c:djhg pytanie
if errorlevel 4 polecenie ; tutaj 4 oznacza litere g, 3 oznacza litere h itd.)
goto [etyekieta] - przeskakuje do danej etykiety
:[etykieta] - dana etykieta
Teraz troche teorii. Jezeli chcemy aby komputer nie wykonal polecenia (np. nie zaldowal myszy) to znak negujacy (np. "n") powinien byc ostatni i w komendzie "if errorlevel" powinien miec najwyzsza wartosc (np. if errorlevel 2) oraz za w poleceniu za nia powinna znajdowac sie etyekieta, do ktorej komputer ma przeskoczyc (np. next).Pod spodem wpisujemy polecenie do wykonania (np. c:\mouse\mouse.com) oraz jeszcze nizej etykiete przeskokowa (np.next).
c) ważne komendy:
[dysk]:\[katalog]\smartdrv.exe - laduje program SmartDrive, zwieksza on predkosc odczytu plikow, ale zmniejsza pamiec
[dysk]:\[katalog]\emm386.exe - laduje program Emm386, zwieksza on ilosc pamieci konwencjonalnej (w poloczeniu z komenda w config.sys -patrz punk 2)
[dysk]:\[katalog]\win - uruchamia Windows-a (patrz tworzenie Menu)
2. Edycja pliku config.sys:
a) komendy podstawowe:
Dos=High,Umb - podaje do jakiej pamieci ma byc ladowany DOS (High) i czy ma tworzyc Umb-y
Device/DeviceHigh=[dysk]:\[katalog]\[sterownik] - laduje dany sterownik do poamieci/pamieci wyzszej
Rem - nie uwzglednia danej linijki
b) ważne komendy:
Device=[dysk]:\[katalog]\Himem.sys - laduje sterownik pamieci wyzszej (zwieksz pamiec konwencjonalna)
Device=[dysk]:\[katalog]\Emm386.exe RAM - laduje sterownik Emm386 (nie sotosowac pod Windows-em;patrz punk 1)
3. Sterowniki Cd-Rom-u:
a) Config.sys:
Device=[dysk]:\[katalog]\nazwa sterownika /D:MSCD000
b) Autoexec.bat:
[dysk]:\[katalog]\Mscdex.exe /D:MSCD000
Plik "Mscdex.exe" znajduje sie w katalogu "Windows\Command".
4. Tworzenie Menu i Submenu:
UWAGA ABY POD KONIEC MENU NIE URUCHAMIAŁ SIĘ WINDOWS NALEŻY W PLIKU MSDOS.SYS ZMIENIĆ PARAMETR BootGUI=1 NA 0
a) config.sys - komendy:
[Menu] - rozpoczyna tworzenie menu
MenuItem=etykieta,Dowolny tekst - skladnik wyboru
SubMenu=etykieta,Dowolny tekst - tworzy podmenu
MenuDefault=etykieta,czas - wybiera dana etykite po okreslonym czasie (w sekundach)
[Etykieta] - etykieta (musi sie zgadzac z jedna z etykiet w skladnikach wyboru)
b) autoexec.bat - komendy:
Goto %config% - poleceni przeskakujace do etykiety wybranej w config.sys
:Etykieta - etykieta musi sie zgadzac z ta w config.sys
Goto End - polecenie MUSI sie znalezc na koncu kazdej etykiety (dokladnie opisane w punkcie 5 )
5. Przykładowe pliki Autoexec.bat i Config.sys:
a) CONFIG.SYS:
[Menu]
SubMenu=Dos,Konfiguracja dla Dos.
MenuItem=Win,Konfiguracja dla Windows.
MenuDefault=Win,5
[Dos]
MenuItem=Gry,Konfiguracja dla gier.
MenuItem=Praca,Konfiguracja dla pracy.
[Win]
Dos=High,Umb
DeviceHigh=C:\Windows\Himem.sys
[Gry]
Dos=High,Umb
DeviceHigh=C:\Windows\Himem.sys
DeviceHigh=C:\Windows\Emm386.exe Ram
[Praca]
Dos=High,Umb
DeviceHigh=C:\Windows\Himem.sys
DeviceHigh=C:\Cdrom\Cdrom.sys /D:MSCD000
b) AUTOEXEC.BAT:
Echo off
Path=C:\Windows;C:\Windows\Command
Goto %config%
:Win
Win
Goto End
:Gry
Choice /c:tn Czy zaladowac mysz
If errorlevel 2 goto Next
c:\mouse\mouse.com
:Next
Lh Emm386.exe >Nul
Goto End
:Praca
Choice /c:tn Czy zaladowac mysz
If errorlevel 2 goto Next
c:\mouse\mouse.com
:Next
Lh C:\Windows\Command\Mscdex.exe /D:MSCD000
Lh Smartdrv.exe
Goto End
:End
Po pierwsze powiem tylko, ze ten dział powstał dlatego , ze jeszcze takiego nigdzie nie
widziałem...
No dobra jeśli tu przybyłeś(as) to znaczy, ze chcesz się nauczyć pisać lub trochę poszerzyć
swoja wiedzę na temat batch`ow . Zacznę od tego co
to są w ogóle pliki wsadowe i do czego są nam potrzebne.
Otóż są to pliki wykonywalne z rozszerzeniem *.bat . Od plików skompilowanych różnią się
tym, iż żeby je uruchomić potrzebny jest interpreter (w tym wypadku dos). Przydają się do
bardzo wielu rzeczy - dobrych i złych :-) , jeśli chcesz wiedzieć więcej to przeczytaj
dokładnie cały ten artykuł.
Co będzie nam potrzebne ?
Dowolny edytor czystego ascii (czyli np. notepad - notatnik ;))
(dos nie rozróżnia małych i dużych liter wiec możemy pisać jak chcemy, ale dla lepszej
widoczności i porządku najlepiej zaczynać poszczególne polecenia dużą litera
1.To zaczniemy od nauczenia się (naprawdę wielu) poleceń dos`a :
spis treści:
echo _ set _ goto _ etykiety
rem __ if __ shift _ goto
call __ parametry

ECHO to chyba podstawowa funkcja... a wiec służy do ustalania czy polecenia w trybie
wsadowym maja być widoczne dla użytkownika czy nie.
Echo off
- kończy wypisywanie na ekranie echa poleceń zapisanych w pliku

Echo on
- rozpoczyna wypisywanie na ekranie echa poleceń zapisanych w pliku

Za pomocą tego polecenia wypisuje się również komunikaty na ekranie. Jeżeli chcemy
pozostawić któryś wiersz pusty, dodajemy kropkę.
Echo.
- pozostawia wiersz pusty (samo echo bez kropki powoduje wypisanie aktualnego stanu echa
np. włączone)

Echo To jest komunikat
- wypisuje na ekranie komunikat

Nie musimy wypisywać tylko na ekranie, można tez do pliku - w tym celu piszemy echo coś tam
i jeszcze więcej > plik.txt lub jeżeli nie chcemy zastępować pliku tym text`em tylko dopisać
piszemy dwa razy na kierunkowanie czyli >>.
Ten znaczek - @ czyli maupa działa podobnie do echo off tyle, ze echo jest w tym wypadku
wyłączone tylko dla wiersza poprzedzonego tym znakiem np.
@
- wpisujemy po to, żeby nie było widać jakie polecenie zawiera ten wiersz

Mniej ważnym poleceniem jest REM. Oznacza po prostu komentarz ignorowany przez interpreter.
REM To jest komentarz
- w zależności czy echo jest włączone czy wyłączone wiersz ten będzie widoczny lub ukryty

CALL - uruchamia jakiś plik wykonywalny (czyli *.com, *.exe, *.bat) i ewentualnie
przekazuje mu parametry. Właściwie w nowszych wersjach dos`a nie trzeba go używać tylko
od razu wpisać nazwę programu, natomiast w starych jest konieczny po to, żeby po zakończeniu
wywołanego programu oddal on sterowanie do pliku wsadowego. użycie:
call plik parametr1
- uruchamia plik wykonywalny i przekazuje mu listę parametrów

SET - określasz sobie zmienna, niby polecenie proste, ale cholernie
przydatne. Po wyznaczeniu wartości, jeżeli chcemy jej używać w pliku, należy ją "otoczyć"
znakiem % (np echo pierwszą wartoscią jest %wartosc1%) Sposób użycia :
SET zmienna=wartosc
- ustawia zmienna "zmienna" na dana wartość

np. set pierwszawartosc=przypuscmy2 ;) wiadomo co się stanie. A teraz jeśli chcemy sprawdzić
jakie już mamy zadeklarowane wartości to piszemy samo _SET_ bez parametrów. Wartością może
być tez nazwa pliku lub parametr. Parametry wsadowe to wartości podawane po nazwie pliku
czyli np plik.bat parm1 parm2 itp., określają je symbole od %0, %1 ... do %8, %9, gdzie :
%0 jest zerowym parametrem czyli po prostu nazwa pliku
%1 jest pierwszym parametrem, podanym po nazwie pliku
%2 - %9 dalsze parametry od drugiego do dziewiątego
Jeżeli potrzebujemy wartości powyżej %9, używamy polecenia SHIFT.
SHIFT - przed chwila pisałem do czego to służy, wiec teraz powiem tylko jak tego użyć. Shift
zamienia parametry kolejnością w ten sposób, iż %1 staje się %0 ... %5 %4 , %9 %8 i wreszcie
parametr 10 staje się %9 - i oto nam właśnie chodzi. Oczywiście możemy tez wcześniej zachować
parametr %0 (jeżeli będzie nam jeszcze potrzebny) poleceniem set startypar0=%0. Wtedy
wartość %starypar0% będzie zawierała stary parametr %0. O ile wiem, nie ma żadnego
specjalnego polecenia przywracającego stare parametry wiec lepiej sobie właśnie w ten sposób
je zachowywać jeżeli będziemy chcieli ich później jeszcze użyć. Można tez napisać po prostu
echo %0 >> plik.txt wtedy ten parametr powinien zapisać się do pliku, ale z odczytaniem go
nie będzie już tak łatwo :o), a jeżeli nie wiesz o co chodzi to później to wytłumaczę
(tzn.przełączniki >, >>, |, < , <<)
IF - jest to polecenie warunkowe - jeżeli jakiś warunek jest spełniony to wykonuje jakąś
czynność (najczęściej skok do etykiety). Mogą być tez wykonywane czynności jeśli warunek nie
jest spelniony tzn. if not [....]. Sa trzy sposoby : 1. if errorlevel [nr] goto etykieta -
gdzie errorlevel jest kodem wyjscia programu (np. choice.com), ktory byl wywolany ostatni.
2. if exist jakis_plik goto etykieta - czyli jeżeli istnieje (lub tez nie [not]) podany plik
(np. dany jako parametr) to program nas o tym powiadomi np. echo plik %1 istnieje :) - i
mamy już w miarę porządny batch. 3. if text1==text2. (!dwa znaki równości [==]!) w tym
przypadku mamy chyba najwięcej możliwości i kombinacji. np. text`em może być np. wartość %2,
%3 itd. lub jakaś zmienna (ustalona poleceniem set). W przypadku zmiennej należy ją wziąć w
nawias czyli : if "%zmienna%"=="wartosc" goto etykieta. Użycie:
if %1==2 goto war2
- skaczemy do etykiety war2 jeżeli pierwszym parametrem jest 2
if exist c:\katalog\plik goto ok
- jeżeli plik istnieje skaczemy do etykiety ok

if Errorlevel 2 goto ety2
- jeżeli poprzedni program zostawił kod wyjścia 2 idziemy do ety2

Polecenie GOTO
- czyli skok do etykiety (ang go to tzn. idz do ... ;). Uzycie :
GOTO etykieta
- idzie do etykiety "etykieta"

Etykiety - używamy do zaznaczania jakichś miejsc w pliku i zakańczamy dwukropkiem [:] np.
@Echo off
poczatek:
- oznacza konkretne miejsce w pliku oznaczone etykieta "poczatek"czyli pierwszy

dalej:
jakies_polecenie
- można sobie tez tak nazwać etykietę np. w przypadku jakiejś dalszej procedury

end:
[np.] Echo on
- zazwyczaj tak oznacza się koniec programu i daje się tam polecenie "Echo on"
1.WSTĘP
Dlaczego w trzecim kursie opisałem najprostszy ze skryptów - Batch`a? Zobaczymy:
Zalety:
-nie wymaga specjalnych kompilatorów i linkerów, wystarcza Command.com
-command.com posiada prosty debugger
-posiada proste komendy
-umożliwia proste kopiowanie, przenoszenie, usuwanie ... plików itp.
Wady:
-małe możliwości
-w nowych systemach takich jak np. Windows XP czy Windows 2000 nie chodzi
poprawnie bądź wcale
-prosty do rozpracowania kod źródłowy(nawet po konwersji na COM`a)
Koniec paplaniny, przejdźmy do konkretów! :-)
2.PIERWSZY KROK (a raczej drugi)
Zanim poznamy komendy i ich znaczenie chciałem przedstawić zasady programowania
w tym języku i ogólne zasady konstrukcji linii.
-Tworzenie skryptu
Skrypt musi posiadać nazwę(max 7 znaków) i rozszerzenie BAT np. Otul.bat
Edycji można dokonywać Editem czy Notatnikiem.
-Pisanie komend
Zazwyczaj piszemy jedną komendę w linii i kończymy tę linię ENTEREM.
echo off
cls
...
Linię możemy rozbudować poprzez operatory kierowania '>>' i '>' oraz '|'.
echo Cześć >dane.txt
echo Cześć OTUL >>dane2.txt
mem | find "XMS" >pamiec.txt
Każdą linię możemy ukryć przed wyświetleniem pisząc przed nią rem(komentarz)
rem To jest komentarz do programu
KOMENDY
ECHO
echo tekst - wyświetla tekst
echo. - wyświetla pustą linię
echo off - powoduje wstrzymanie wyświetlanie komend i ścieżek dostępu na ekranie
echo on - powoduje włączenie wyświetlania komend i ścieżek dostępu na ekranie
echo tekst >plik.txt - zapisuje tekst do pliku plik.txt
echo tekst >>plik.txt - dopisuje tekst do pliku plik.txt
CLS
cls - czyści ekran
REM
rem komentarz - umożliwia wprowadzenie komentarza do skryptu
PAUSE
pause - wstrzymuję pracę programu do czasu naciśnięcia dowolnego klawisza
i wyświetla taką informację: "Naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować..."
lub "Stike any key when ready..."
pause >nul - to samo co powyżej, lecz bez tekstu
CALL
call program - pozwala wywołać inny skrypt bat lub program nie przerywając działania
bieżącego
GOTO
goto otul - skocz do etykiety otul (etykietę oznacza się przez dodanie : np. :Otul)
SET
set x=otul - ustaw zmienną x jako otul
IF
if "%1"=="otul" goto ok - jeżeli parametr 1 równy jest otul to skocz do etykiety ok
if "%x%"=="otul" goto ok - jeżeli zmienna x równa jest otul to skocz do etykiety ok
if errorlevel 1 goto ok - jeżeli wystąpił błąd równy 1 to skocz do etykiety ok
if exist otul.txt goto ok - jeżeli istnieje plik otul.txt to skocz do etykiety ok
(można także dodać do warunków operator negacji [not] tzn. jeżeli jest nierówne to zrób coś)
if not exist otul.txt goto ok - jeżeli nie istnieje otul.txt to skocz do etyk. ok
MD i RD
md otul - tworzy katalog otul
rd otul - usuwa pusty katalog otul
CD
cd otul - wchodzi do katalogu otul
cd.. - wychodzi o jedne poziom do góry
cd\ - wychodzi do głównego katalogu
DEL i ERASE
del otul.txt - usuwa plik otul.txt
erase otul.txt - usuwa plik otul.txt (jest to inna nazwa komendy)
DELTREE
deltree c:\otul - usuwa katalog otul wraz z jego zawartością
FORMAT
format c: {parametry} - formatuje dysk c
parametry: /q - szybkie /u - bezwarunkowe, całkowite /s - systemowe(przenosi system)
DIR
dir {parametry} - wyświetla pliki w bieżącym katalogu
dir c:\windows {parametry} - wyświetla pliki we wskazanym katalogu (tutaj windows)
parametry: /p - stopuje ekran po wypełnieniu /v - tryb pełny /o'x' - sortowanie według:
n - nazw(alfabetycznie) s - rozmiaru e - rozszerzenia d - daty i godziny g - po katalogach
COPY
copy c:\otul\otul.txt C:\oc - kopiuje plik otul.txt z podanej ścieżki do katalogu podanego
w drugiej ścieżce
copy otul.txt+otul2.txt otuloc.txt - łączy dwa pliki w jeden
parametry: /v - weryfikuje poprawność zapisu plików /y - powoduje automatyczne
nadpisywannie plików
RENAME
ren c:\otul\otul.txt otul2.txt - zmienia nazwę pliku otul.txt na otul2.txt
MOVE
move c:\otul\otul2.txt C:\otul3.txt - przenosi plik otul2.txt do katalogu c i zmienia nazwę
na otul3.txt
DATE i TIME
date - wyświetla aktualną datę, pozwala wprowadzić nową
time - wyświetla aktualny czas, pozwala wprowadzić nowy
VER i VOL
ver - wyświetla nazwę i wersję aktualnie zainstalowanego systemu operacyjnego
vol c: - wyświetla informacje o woluminie dysku c
LABEL
label c: OTUL - zmienia etykietę dysku c na Otul
3.PRZYKŁADY
Przedstawię poniżej przykładowe programy, nie będę ich opisywał, pozostawiam to
tobie - programisto :-) .
APPLE
@echo off
cls
echo ŰŰ
echo ŰŰŰŰ
echo Ű
echo ŰŰŰŰŰŰŰŰ Robak idzie do jabłka!
echo ۱±±±±±±±±Ű
echo ۱±±±˛˛˛±±±±Ű ŰŰŰ
echo ۱±±±˛˛˛˛˛±±±±Ű ŰŰŰŰŰ ŰŰŰ
echo ۱±±±±˛˛˛±±±±±Ű ŰŰŰŰ ŰŰŰ ŰŰŰ ŰŰŰ
echo ۱±±±±±±±±±±Ű O ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ
echo ۱±±±±±±±±Ű @ ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ
echo ۱±±±±±Ű ßßßßß
echo ۱±±±Ű
echo ŰŰŰŰ
pause
HACKER COMPUTER
@echo off
:menu
cls
echo.
echo ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
echo ş @@@@@@@@@@@ Hacker Computer ş
echo ş @ H H @ Presents: ş
echo ş @ HHH @ ş
echo ş @ H H @ "HACKERS ANIM" ş
echo ş @ @ (R) ş
echo ş @ @ ş
echo ş @ Copyright(C) by OTUL! ş
echo ČÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍĽ
echo.
echo MENU
echo S-Start
echo K-Koniec
choice/c:sk/n /t:k,600 >nul
if errorlevel 2 goto end
if errorlevel 1 goto 1
:1
cls
echo.
echo ˛˛˛°
echo ˛° ˛°
echo ˛˛˛°
echo ˛° ˛°
echo ˛° ˛°
echo.
echo ˛˛˛°
echo ˛° ˛°
echo ˛˛˛°
echo ˛° ˛°
echo ˛° ˛°
choice/c:a/n /t:a,1 >nul
:2
cls
echo.
echo ˛˛˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛°
echo ˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛°
echo ˛˛˛˛° ˛° ˛°
echo.
echo ˛˛˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛°
echo ˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛°
echo ˛˛˛˛° ˛° ˛°
choice/c:a/n /t:a,1 >nul
:3
cls
echo.
echo ˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛˛˛°
echo ˛°˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛˛° ˛˛° ˛˛˛°
echo ˛°˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛° ˛°
echo.
echo ˛˛˛° ˛˛˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛° ˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛° ˛˛˛˛° ˛° ˛°
choice/c:a/n /t:a,1 >nul
4:
cls
echo.
echo ˛˛˛° ˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛°˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛° ˛˛° ˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛°˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛˛˛° ˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛° ˛°
echo.
echo ˛° ˛° ˛˛˛° ˛˛˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛˛˛˛˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛° ˛°
choice/c:a/n /t:a,1 >nul
:5
cls
echo.
echo ˛° ˛° ˛˛° ˛˛˛° ˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛°˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛˛˛˛° ˛° ˛° ˛° ˛˛° ˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛° ˛°˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛° ˛˛˛° ˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛° ˛°
echo.
echo ˛˛˛° ˛° ˛° ˛˛˛° ˛˛˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛˛˛° ˛° ˛° ˛° ˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛° ˛˛˛˛˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛° ˛°
choice/c:a/n /t:a,1 >nul
:6
cls
echo.
echo ˛° ˛° ˛˛° ˛˛˛° ˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛°˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛˛˛˛° ˛° ˛° ˛° ˛˛° ˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛° ˛°˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛° ˛˛˛° ˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛° ˛°
echo.
echo ˛° ˛° ˛˛˛° ˛° ˛° ˛˛˛° ˛˛˛˛° ˛˛˛°
echo ˛˛ ˛˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛°˛°˛° ˛˛˛° ˛° ˛° ˛° ˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛˛˛˛˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛° ˛°
choice/c:a/n /t:a,1 >nul
:7
cls
echo.
echo ˛° ˛° ˛˛° ˛˛˛° ˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛°˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛˛˛˛° ˛° ˛° ˛° ˛˛° ˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛° ˛°˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛° ˛˛˛° ˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛° ˛°
echo.
echo ˛˛° ˛° ˛° ˛˛˛° ˛° ˛° ˛˛˛° ˛˛˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛˛ ˛˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛° ˛° ˛°˛°˛° ˛˛˛° ˛° ˛° ˛° ˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛˛° ˛° ˛° ˛° ˛˛˛˛˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛° ˛°
choice/c:a/n /t:a,1 >nul
:8
cls
echo.
echo ˛° ˛° ˛˛° ˛˛˛° ˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛°˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛˛˛˛° ˛° ˛° ˛° ˛˛° ˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛° ˛°˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛° ˛˛˛° ˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛° ˛°
echo.
echo ˛˛˛° ˛˛° ˛° ˛° ˛˛˛° ˛° ˛° ˛˛˛° ˛˛˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛˛ ˛˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛°˛°˛° ˛˛˛° ˛° ˛° ˛° ˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛˛˛° ˛˛° ˛° ˛° ˛° ˛˛˛˛˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛° ˛°
choice/c:a/n /t:a,1 >nul
:9
cls
echo.
echo ˛° ˛° ˛˛° ˛˛˛° ˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛°˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛˛˛˛° ˛° ˛° ˛° ˛˛° ˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛° ˛°˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛° ˛˛˛° ˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛° ˛°
echo.
echo ˛˛˛° ˛˛° ˛° ˛° ˛˛˛° ˛° ˛° ˛˛˛° ˛˛˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛˛ ˛˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛°˛°˛° ˛˛˛° ˛° ˛° ˛° ˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛˛˛° ˛˛° ˛° ˛° ˛° ˛˛˛˛˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛° ˛°
choice/c:a/n /t:a,1 >nul
10:
cls
echo.
echo ˛° ˛° ˛˛° ˛˛˛° ˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛°˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛˛˛˛° ˛° ˛° ˛° ˛˛° ˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛° ˛°˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛° ˛˛˛° ˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛° ˛°
echo.
echo ˛˛˛° ˛˛° ˛° ˛° ˛˛˛° ˛° ˛° ˛˛˛° ˛˛˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛˛ ˛˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛°˛°˛° ˛˛˛° ˛° ˛° ˛° ˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛˛˛° ˛˛° ˛° ˛° ˛° ˛˛˛˛˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛° ˛°
choice/c:a/n /t:a,1 >nul
11:
cls
echo.
echo ˛° ˛° ˛˛° ˛˛˛° ˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛°˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛˛˛˛° ˛° ˛° ˛° ˛˛° ˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛° ˛°˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛° ˛˛˛° ˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛° ˛°
echo.
echo ˛˛˛° ˛˛° ˛° ˛° ˛˛˛° ˛° ˛° ˛˛˛° ˛˛˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛˛ ˛˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛°˛°˛° ˛˛˛° ˛° ˛° ˛° ˛˛° ˛˛˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛˛˛° ˛˛° ˛° ˛° ˛° ˛˛˛˛˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛° ˛°
choice/c:a/n /t:a,1 >nul
echo.
echo WRITEN BY:
echo.
echo ˛˛˛˛° ˛˛˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛° ˛° ˛° ˛° ˛° ˛°
echo ˛˛˛˛° ˛° ˛˛˛˛° ˛˛˛˛°
echo.
pause >nul
goto menu
:end
cls
exit
Centrumreklamy.com
Kreator stron internetowych - strona bez programowania