monitoring pozycji

INSTALACJA SYSTEMU Z USB

         Zaczynamy od umieszczenia nośnika w porcie USB i wywołania wiersza polecenia, a następnie uruchomienia narzędzia diskpart. W narzędziu tym sprawdzamy, jaki numer dysku uzyskał nasz klucz USB:
wpisujemy polecenie: list disk
        Sprawdzamy jakim numerem jest oznaczony nasz dysk USB na liście i wybieramy go poleceniem Select disk (podać numer  dysku USB)
       Niestety aby kontynuować konieczne jest wyczyszczenie zawartości pendrive'a, warto więc wcześniej skopiować z niego ważne dane na dysk lokalny. Gdy już zawartość jest bezpieczna (lub też nie zależy nam na niej) należy usunąć partycje poleceniem clean
       W następnym kroku należy utworzyć nową podstawową partycję. Nie podając rozmiaru nakazujemy diskpartowi utworzenie maksymalnie dużej partycji poprzez polecenie create partition primary
       Po utworzeniu partycji wybieramy ją jako partycję roboczą, będzie to zawsze pierwsza partycja:select partition 1
       Aby instalator mógł wystartować z pendrive'a, gdy skopiujemy na niego pliku instalacyjne koniecznie nowo utworzona partycja musi zostać oznaczona jako aktywna: active
      Teraz pozostaje już tylko sformatowanie partycji w systemie plików FAT32. Warto dodać parametr quick do polecenia formatowania, dzięki czemu potrwa ono tylko kilka sekund. format fs=fat32 quick
       Na koniec przypisujemy pierwszą wolną literę do pendrive'a tak, aby można było wgrać na niego pliku instalacyjne: assign
       Teraz pozostaje już tylko włożyć do napędu optycznego płytę instalacyjną z systemem i po prostu skopiować całą jej zawartość na pendrive - oczywiście do katalogu głównego (skopiowanie zawartości płyty do podkatalogu uniemożliwi start instalatora).
       Tak utworzony pendrive można wykorzystać do uruchamiania instalatora systemu na dowolnym komputerze, który obsługuje bootowanie z nośników USB. Nic nie stoi także na przeszkodzie, by na tym samym kluczu USB przechowywać inne dane, o ile jest jeszcze wolne miejsce - wystarczy, że pliki instalacyjne Windows będą w katalogu głównym.
Kreator stron internetowych - strona bez programowania