Jak nieodwracalnie usunąć zawartość twardego dysku? 

   Aby pozbyć się plików bezpowrotnie, a więc bezpiecznie, nie wystarczy usunąć ich po prostu w Eksploratorze. Gdy to zrobisz, na partycji sformatowanej w systemie plików NTFS, Windows skasuje tylko informacje o tych plikach w tablicy MFT (Master File Table), zaś na partycjach FAT podobne informacje w tablicy File Allocation Table. Niewiele da również usunięcie całych partycji, ponowne ich utworzenie i sformatowanie. W każdym z opisanych wypadków zawartość plików pozostanie zapisana na twardym dysku i da się odtworzyć.

W środowisku Windows jest narzędzie Diskpart, które potrafi zapisać cały dysk zerami, aby uniemożliwić przywrócenie zapisanych na nim zasobów. System musi jednak mieć bezpośredni dostęp do tego dysku. Diskpart nie działa poprzez połączenie sieciowe. Dlatego w wypadku napędu NAS (Network Attached Storage) trzeba wymontować dysk i podłączyć go do kontrolera twardych dysków w komputerze lub jako napęd zewnętrzny poprzez przejściówkę USB. Następnie wykonaj następujące czynności:

Etap 1. W Windows XP musisz zalogować się w systemie jako administrator. W Viście odpowiednie uprawnienia otrzymasz dzięki modułowi Kontrola konta użytkownika. Naciśnij klawisze [Windows R], wpisz polecenie diskpart i potwierdź przyciskiem OK.

Etap 2. Wpisz polecenie list disk i potwierdź klawiszem [Enter]. Na ekranie pojawi się spis wykrytych nośników danych, w którym powinieneś zidentyfikować poszczególne dyski (np. po ich pojemności). Jeśli w komputerze jest zamontowany tylko jeden dysk, zostanie mu przypisany numer 0. Drugi dysk otrzyma numer 1.

Etap 3. Wybierz dysk, którego zawartość chcesz bezpowrotnie usunąć. Na przykład jeśli jest to dysk oznaczony numerem 1, wpisz polecenie select disk 1. Sprawdź dokładnie, czy podałeś właściwy numer. Po wpisaniu następnego polecenia dane na tym dysku ulegną utracie na zawsze.

Etap 4. Poleceniem clean all usuniesz wszystkie dane z dysku. Diskpart nadpisze informacje o partycjach, a także wszystkie sektory dysku zerami. Czas wykonywania tej operacji zależy od pojemności opróżnianego dysku. W trakcie wykonywania tej operacji Diskpart nie podaje stanu zaawansowania. Gdy upora się ze swoim zadaniem, zamknij go, wpisując exit.

Metoda alternatywna. Jeśli nie chcesz wymontowywać twardego dysku z urządzenia NAS lub nie masz możliwości podłączenia go do innego peceta, możesz skorzystać z rozwiązania awaryjnego. Usuń wszystkie foldery i pliki w Eksploratorze. Następnie zapełnij dysk co do bajta nic nie znaczącymi plikami (np. plikami o losowej treści). Możesz także utworzyć w oknie wiersza poleceń pojedynczy plik o ściśle dopasowanym rozmiarze, a następnie skopiować go na dysk NAS. Aby założyć taki plik, wpisz polecenie fsutil file createnew test.bin . W miejscu zmiennej wstaw pojemność dysku w bajtach. Ustalisz ją, klikając ikonę dysku sieciowego w Eksploratorze i wskazując polecenie Właściwości.W Windows XP Professional i w Viście jest dostępne narzędzie Cipher.exe, które działa w oknie wiersza poleceń. W połączeniu z przełącznikiem /W ono pozwala kasować dane z obszarów partycji oznaczonych jako puste. Brzmi to nieco dziwacznie, lecz jest bardzo skuteczne. Wspomniane narzędzie stosuje metodę bezpiecznego usuwania danych zalecaną przez Ministerstwo Obrony Stanów Zjednoczonych. Wolne miejsce jest najpierw zapełniane logicznymi zerami, potem jedynkami, a następnie danymi wygenerowanymi losowo.

Najpierw należy sformatować żądany dysk. Możesz to zrobić np. poleceniem format. Przywołaj w tym celu konsolę tekstową Cmd.exe i wpisz polecenie

format :

dla każdej partycji na tym dysku. W ten sposób nie uda ci się jednak pozbyć danych z partycji systemowej. Aby to zrobić, musisz najpierw zainstalować system na innym dysku, i dopiero z jego poziomu sformatować swoją starą partycję systemową.

Po wykonaniu tej operacji możesz zainicjować bezpowrotne usuwanie danych z dysku. W tym celu powróć do okna konsoli tekstowej i wpisz polecenie

cipher /W::
zastępując zmienną kolejno wszystkimi literami partycji, które chcesz opróżnić.
Kreator stron internetowych - strona bez programowania