Jak sprawdzać błędy dysków w systemie Windows

  Chkdsk (Chkdsk.exe) to narzędzie wiersza poleceń umożliwiające sprawdzanie woluminów pod kątem problemów. Narzędzie próbuje naprawić znalezione problemy. Program Chkdsk może na przykład naprawić problemy związane z uszkodzonymi sektorami, utraconymi klastrami, skrzyżowanymi plikami i błędami katalogów. Aby użyć programu Chkdsk, należy zalogować się jako administrator lub jako członek grupy Administratorzy.

Program Chkdsk można również uruchomić z poziomu okien Mój komputer lub Eksploratora Windows.
Procedura ręcznego uruchamiania programu Chkdsk

Uwagi
Program Chkdsk wymaga wyłącznego dostępu do woluminu. Dlatego jeśli na sprawdzanym dysku jest otwarty jeden lub kilka plików, program Chkdsk wyświetli monit z pytaniem, czy zaplanować sprawdzenie dysku po ponownym uruchomieniu komputera.
Uruchamianie programu Chkdsk może trwać bardzo długo, w zależności od liczby plików i folderów, wielkości woluminu, wydajności dysku i dostępnych zasobów systemowych, takich jak procesor i pamięć.
W trybie tylko do odczytu program Chkdsk może podawać niedokładne informacje.
Procedura ręcznego uruchamiania programu Chkdsk z wiersza poleceń

Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Wykonaj jedną z następujących procedur:
Aby uruchomić program Chkdsk w trybie tylko do odczytu, w wierszu polecenia wpisz chkdsk, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Aby naprawić błędy bez skanowania woluminu w poszukiwaniu uszkodzonych sektorów, w wierszu poleceń wpisz chkdsk wolumin:/f, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga: Jeżeli na dysku twardym znajduje się jeden lub kilka otwartych plików, pojawi się następujący komunikat:
Program CHKDSK nie może działać, ponieważ wolumin jest używany przez inny proces. Czy wolumin ten ma być sprawdzany przy najbliższym uruchomieniu komputera? (T/N)
Wpisz T i naciśnij klawisz ENTER, aby zaplanować sprawdzenie dysku, a następnie uruchom ponownie komputer, aby rozpocząć sprawdzanie dysku.
Aby naprawić błędy, znaleźć uszkodzone sektory i odzyskać informacje możliwe do odczytania, w wierszu polecenia wpisz chkdsk wolumin:/r, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga: Jeżeli na dysku twardym znajduje się jeden lub kilka otwartych plików, zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Program CHKDSK nie może działać, ponieważ wolumin jest używany przez inny proces. Czy wolumin ten ma być sprawdzany przy najbliższym uruchomieniu komputera? (T/N)
Wpisz T i naciśnij klawisz ENTER, aby zaplanować sprawdzenie dysku, a następnie uruchom ponownie komputer, aby rozpocząć sprawdzanie dysku.
Procedura ręcznego uruchamiania programu Chkdsk z poziomu okien Mój komputer lub Eksploratora Windows.

Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy dysk twardy, który chcesz sprawdzić.
Kliknij opcję Właściwości, a następnie kliknij kartę Narzędzia.
W grupie Sprawdzanie błędów kliknij przycisk Sprawdź. Zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające Opcje sprawdzania dysku.
Użyj jednej z poniższych procedur:
Aby uruchomić program Chkdsk w trybie tylko do odczytu, kliknij przycisk Rozpocznij.
Aby naprawić błędy bez skanowania woluminu w poszukiwaniu uszkodzonych sektorów, zaznacz pole wyboru Automatycznie napraw błędy systemu plików, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij.
Aby naprawić błędy, znaleźć uszkodzone sektory i odzyskać informacje możliwe do odczytania, zaznacz pole wyboru Skanuj dysk i próbuj odzyskać uszkodzone sektory, a następne kliknij przycisk Rozpocznij.
Uwaga: Jeżeli na dysku twardym znajduje się jeden lub kilka otwartych plików, zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Sprawdzenie dysku nie było możliwe, ponieważ narzędzie sprawdzania dysku wymaga wyłącznego dostępu do niektórych plików systemu Windows na dysku. Dostęp do tych plików jest możliwy tylko podczas uruchamiana systemu Windows. Czy chcesz zaplanować, że sprawdzenie dysku ma zostać przeprowadzone przy
następnym uruchomieniu komputera?
Kliknij przycisk Tak, aby zaplanować sprawdzenie dysku, a następnie uruchom ponownie komputer, aby rozpocząć sprawdzanie dysku.
W poniższej tabeli podano kody zakończenia zwracane przez program Chkdsk po zakończeniu działania:
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Kod zakończenia Opis
0 Nie znaleziono błędów.
1 Znaleziono błędy i naprawiono je.
2 Wykonano oczyszczanie dysku, na przykład wyrzucenie elementów bezużytecznych, albo nie wykonano oczyszczania, ponieważ przełącznik /f nie został określony.
3 Nie można było sprawdzić dysku ani naprawić błędów albo błędy nie zostały naprawione, ponieważ nie określono przełącznika /f.
Kreator stron internetowych - strona bez programowania