KOKAINA

monitoring pozycji
Kokaina jest alkaloidem otrzymywanym z liści rośliny o nazwie Erythroxylon
coca (koka), której największe uprawy znajdują się w Ameryce Południowej
(głównie w Peru i Boliwii). Charakteryzuje się ona silnym działaniem
pobudzającym ? wprowadzającym układ nerwowy w stan nadaktywności
ZASTOSOWANIE MEDYCZNE
Kokaina wykazuje właściwości do miejscowego znieczulania. Obecnie jednak,
ze względu na uboczne toksyczne skutki, kokaina jest zastępowana do tych
celów przez nowe, syntetyczne ? mniej szkodliwe środki. Jednak, w
okulistyce i otorynolaryngologii jest nadal stosowana w postaci roztworu
jako miejscowy znieczulający środek.
DZIAŁANIE FIZJOLOGICZNE
- opóźnia objawy zmęczenia, zmniejsza potrzebę odżywiania się i snu
- zaburza pracy serca (w pierwszej fazie działania następuje zwolnienie, a
następnie przyspieszenie akcji serca)
- silnie rozszerza źrenice
- dochodzi do pobudzenia psychoruchowego
- powoduje wzrost ciśnienia krwi i przyspieszenie oddechu
- większe dawki mogą spowodować drżenie mięśniowe i wzrost temperatury
ciała
Działanie: po jednorazowo przyjętej dawce euforia i stan podwyższonego
samopoczucia trwa do 30 minut, rzadko dłużej.
FORMY WYSTĘPOWANIA I SPOSOBY PRZYJMOWANIA
Kokaina występuje zasadniczo jako krystaliczny biały proszek.
Przyjmowana jest zazwyczaj wziewnie do nosa, gdzie jest wchłaniana przez
śluzówkę i niemal natychmiast wywołuje wpływ na ośrodki przyjemności w
mózgu (po pewnym czasie dochodzi do uszkodzenia przegrody nosa i
martwicy). Bywa też wcierana w dziąsła lub w środek małżowiny usznej.
Podawana doustnie działa znacznie słabiej, jednocześnie znieczulając błonę
śluzową żołądka i znosząc w ten sposób uczucie głodu. Stosowana na błonę
śluzową języka powoduje porażenie zakończeń smakowych. Kokaina jest także
palona poprzez dodanie jej do papierosów lub do skrętów z marihuany.
Iniekcje należą raczej do rzadkości.
Crack jest krystaliczną formą kokainy. Ma postać białych kawałeczków
przypominających płatki mydlane, jasnobrązowych kuleczek ? pakowanych
często do fiolek. Zażywany jest poprzez palenie (np. dodanie do papierosa
zawierającego tytoń lub marihuanę); palony jest w fajce wodnej, specjalnie
wydrążonych tulejkach albo podgrzewany na łyżce lub kawałku folii
aluminiowej wdychając ulatniające się opary. Crack jest od 20 do 30 razy
silniejszy niż będąca w nielegalnym handlu kokaina. Działa podobnie, lecz
o wiele bardziej intensywnie.
Pasta kokainowa jest pierwotnym produktem w procesie otrzymywania
kokainy z liści koki. Środek ten jest zażywany wyłącznie poprzez palenie,
a zawarte w nim substancje wykorzystywane w procesie przetwarzania liści,
mogą w poważnym stopniu uszkodzić płuca.
WŁAŚCIWOŚCI UZALEŻNIAJĄCE
Uzależnienie psychiczne
Zależność taka powstaje bardzo szybko z uwagi na atrakcyjne
przeżycia towarzyszące działaniu kokainy na psychikę człowieka i, złe
samopoczucie po tym, gdy narkotyk przestaje działać.
Uzależnienie fizyczne
Brak jest dowodów na powstawanie takiej zależności wprost. Jednak
objawy abstynencyjne związane z wyczerpaniem i depresją sprzyjają
wytworzeniu się cyklu nałogowego.
Zjawisko tolerancji
Nie zauważono powstawania i rozwoju zjawiska tolerancji w wyniku
używania kokainy. To, że wielu jej użytkowników zwiększa dawki i ich
częstotliwość wynika z chęci nasilenia doznań euforycznych i przedłużenia
czasu ich trwania.
ZEWNĘTRZNE OZNAKI UŻYCIA
- nadpobudliwość
- wzmożona aktywność, gadatliwość
- niepokój psychoruchowy
- zachowania agresywne
- katar (w przypadku używania poprzez śluzówki nosa)
- rozszerzone źrenice słabo reagujące na światło
NIEBEZPIECZEŃSTWA
- Silne wyniszczenie organizmu ? spowodowane brakiem łaknienia, snu.
- Psychoza pokokainowa ? postępowanie może stać się z czasem irracjonalne
i dziwaczne; a poczucie prześladowania i inwigilowania będzie wykazywać
bardzo wiele cech charakterystycznych dla psychozy.
- Przedawkowanie ? objawy ostrego zatrucia występują w ciągu
kilkudziesięciu minut od przyjęcia zbyt dużej dawki kokainy.
Charakteryzują się one silnym lękiem połączonym z urojeniami i
zaburzeniami świadomości, oraz wybitnie nasilonym pobudzeniem ruchowym (od
miotania się do konwulsji). Towarzyszy temu wysokie ciśnienie krwi i
płytki przyspieszony oddech.
ODCZUCIA SUBIEKTYWNE
"POZYTYWNE"
- silna euforia
- intensywne poczucie mocy wewnętrznej (siły fizycznej i umysłowej)
- pobudzenie ruchowe i podniecenie seksualne
- poczucie wyższości i odsunięcie poczucia lęku
- czas reakcji psychicznej ulega skróceniu ? przyspieszeniu ulegają
procesy myślowe
- zanik zdolności odczuwania przykrych wrażeń
"NEGATYWNE"
- brak krytycyzmu co do własnych możliwości i zachowań
- niepokój i napięcie
- bezsenność
- załamanie nerwowe
- urojenia o nieprzyjemnej treści
NAZWY SLANGOWE
koka, śnieg, koks
Zaburzenia
Układ krążenia:
zaburzenia rytmu serca,
nadciśnienie,
przewlekły skurcz naczyń krwionośnych,
rozwój miażdżycy naczyń krwionośnych,
zakrzepica- jako skutek uszkodzenia funkcji płytek krwi.
Układ oddechowy:
bóle w klatce piersiowej,
kaszel,
chrypka,
aseptyczna martwica przegrody nosa,
duszność,
rozedma płuc,
skłonność do zapalenia płuc, odmy samoistnej,
krwotoki płucne.
Układ nerwowy:
napady drgawkowe,
udary mózgowe,
bóle głowy,
stereotypie ruchowe,
drżenia mięśniowe,
ataksja.
Centrumreklamy.com
Kreator stron internetowych - strona bez programowania