Kopia zapasowa rejestru

1. Uruchamiamy Edytor rejestru. W tym celu z menu Start wybieramy polecenie , W wyświetlonym oknie w pole Otwórz wpisujemy komendę Regedit i naciskamy klawisz Enter

2. W menu Plik klikamy na polecenie Eksportuj. W wywołanym oknie w pole Nazwa pliku wpisujemy nazwę dla pliku kopii rejestru. Najlepiej wpisać datę utworzenia pliku, wtedy łatwo będzie nam stwierdzić, która z kopii jest najnowsza.

3. Jako miejsce zapisu wybieramy pulpit. W tym celu w lewej części okna klikamy na Pulpit następnie zaznaczamy pole przy opcji Wszystko i klikamy na Zapisz.

4. Minimalizujemy okno Edytora rejestru. Na pulpicie pojawi się ikona zapisanej kopii rejestru. Jeśli po edycji jakiegoś klucza rejestru Windows lub jakiś program zacznie działać niepoprawnie, podwójnie klikamy na ikonę zapisanej kopii rejestru, aby przywrócić rejestr do stanu przed edycją.

Jeśli dodaliśmy do rejestru nowe klucze lub wartości, po przywróceniu kopii rejestru nie zostaną one usunięte. Aby wykasować dodany klucz, lub wartość, w oknie Edytora rejestru zaznaczamy klucz, klikając na jego nazwę, z menu Edycja wybieramy polecenie Usuń. W wyświetlonym oknie klikamy na Tak.
Kreator stron internetowych - strona bez programowania