LSD

monitoring pozycji
Jest jednym z najtańszych i najszerzej dostępnych
narkotyków. Praktycznie całkowicie wyparło ono inne
psychodeliki. Od ponad dwudziestu lat jest to najpopularniejszy
środek halucynogenny.

SUBSTANCJA AKTYWNA
dietyloamid kwasu lizergowego (LSD-25)

ZASTOSOWANIE MEDYCZNE
Najpoważniejsze próby medycznego stosowania LSD dotyczyły
psychiatrii, a dokładnie leczenia schizofreników. Niestety
trudno znaleźć w literaturze wiarygodne opisy efektów
terapeutycznych LSD w tym ujęciu, mimo iż w latach
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych opublikowano ponad tysiąc
badań dotyczących około 40 tysięcy pacjentów.

DZIAŁANIE FIZJOLOGICZNE
- zawroty głowy
- rozszerzenie źrenic i suchość w ustach
- drżenie mięśniowe i skurcze mięśni klatki piersiowej
- osłabienie i nudności
- kołatanie serca
- wzrost ciśnienia krwi
- rozszerzenie źrenic i silne poty to dodatkowe objawy fizyczne
pojawiające się przy zatruciu LSD
- zapis fal mózgowych (EEG) osoby znajdującej się pod wpływem
LSD-25 przypomina stan pobudzenia i niepokoju

DŁUGOŚĆ DZIAŁANIA
Efekty zależą od ilości użytego LSD i osiągają szczyt w
przeciągu okresu od jednej do trzech godzin po zażyciu środka.
Halucynacje mogą trwać od 8 do 12 godzin.

FORMY WYSTĘPOWANIA I SPOSOBY PRZYJMOWANIA
Najczęstszą formą tego psychodeliku są będące w nielegalnej
dystrybucji kolorowe papierowe znaczki wielkości przedstawiające
różne symbole graficzne ? nasączone roztworem LSD. Stosowane są
one doustnie (ssanie lub włożenie pod język). LSD ma niezwykle
niską dawkę efektywną: każdy znaczek zawiera ok. 0,003 g LSD.
Prędkość działania LSD jest zależna od sposobu przyjęcia
środka. I tak, brany doustnie (droga pokarmowa) przynosi efekty
dopiero po ponad czterdziestu minutach, u osób szczególnie
wrażliwych ? wcześniej, nawet po piętnastu. Często jest
przyjmowany poprzez włożenie pod język, a więc wchłaniany przez
dziąsła. LSD może być również, co jest szczególnie
niebezpieczne, włożone pod powiekę oka.

WŁAŚCIWOŚCI UZALEŻNIAJĄCE
Uzależnienie psychiczne
Występuje raczej rzadko ? tylko wyjątkowo prowadzi do
nieodpartej chęci ponownego przyjęcia.
Uzależnienie fizyczne
Brak możliwości fizycznego uzależnienia ? niezależnie od
częstotliwości przyjmowania, organizm nie włącza LSD do
metabolizmu. Nie zaobserwowano, oprócz uczucia ospałości i
czasem przygnębienia, żadnych objawów abstynencji po odstawieniu
LSD.
Zjawisko tolerancji
Zauważono, że częste używanie LSD powoduje nieznaczny
wzrost tolerancji. Wzrost ten waha się w granicach od 15 do 25%
.
ZEWNĘTRZNE OZNAKI UŻYCIA
- rozszerzone źrenice i słaba ich reakcja na światło
- dziwne, nieracjonalne wypowiedzi
- wesołkowatość i bełkotliwa mowa
- brak koordynacji ruchowej i widoczne zaburzenie orientacji
przestrzennej

NIEBEZPIECZEŃSTWA
- Mimo, że zazwyczaj osoba odurzona LSD zdaje sobie sprawę z
tego, że jest pod wpływem halucynacji ? niebezpieczeństwo dla
życia i zdrowia może wynikać z nieracjonalnego zachowania się:
błędnej oceny odległości, czasu i własnych możliwości.
Szczególnie przy stosowaniu zbyt dużych dawek mogą pojawić się
poważne urojenia, które wpływając na zachowanie zagrożą
bezpieczeństwu odurzonej osoby.
- W przypadku używania LSD, u niektórych osób może mieć to wpływ
na wyzwalanie się stanów psychotycznych (indukcja schorzeń
psychiatrycznych).
- Możliwość ponownego, chwilowego wystąpienia wrażeń i
halucynacji doznanych podczas odurzenia mająca miejsce w pewnym
odstępie czasowym od momentu odurzenia (nawet po kilku
tygodniach czy miesiącach) ? flashback.
- Przedawkowanie ze śmiertelnym skutkiem jest nie możliwe - nie
występuje zagrożenie życia bezpośrednio ze strony samej
substancji chemicznej.

ODCZUCIA SUBIEKTYWNE
Osoba pod wpływem LSD jest bardzo podatna na każdy rodzaj
sugestii, w szczególności autosugestię. Zarówno rodzaj
halucynacji, jak i ich treść są uzależnione od nastawienia osoby
zażywającej środek i od atmosfery, w której dochodzi do jego
użycia.
"POZYTYWNE"
- Wywoływane przez LSD, pod względem psychicznym, objawy są
bardzo różnorodne. Nie mniej jednak do najczęściej pojawiających
się można zaliczyć ? zmianę poczucia kształtów i barw,
niewyraźne widzenie całości i ostrzejsze widzenie kontrastów,
wyostrzenie słuchu, poczucie obcości własnego ciała, omamy,
złudzenia i wizje wzrokowe, zmiany nastroju i euforię,
subiektywne poczucie wolniejszego upływu czasu, gonitwę myśli i
zmniejszenie zdolności krytycznego osądu. Czasem pojawia się
uczucie lekkości, bądź przeciwnie ? ociężałości. Przedmioty
widziane po otwarciu oczu zwykle zdają się błyszczeć, a nawet
najprostsze z nich nabierają niezwykłego znaczenia symbolicznego.

"NEGATYWNE"
- problemy z zachowaniem równowagi i mówieniem
- zła ocena odległości oraz własnych umiejętności
- depersonalizacja
- uczucie nacisku na klatkę piersiową (?ciasny sweterek?)
- bezsenność
- ?złe podróże? (bad trip) stany charakteryzujące się m.in.
poczuciem utraty zmysłów, halucynacjami o bardzo przerażającej
treści, nieprzyjemnymi doznaniami dotyczącymi własnego ciała)

NAZWY SLANGOWE kwas, acid
LSD-25, lizergid, delizyd (H3C-(C14H12N2)-CO-N(C2H5)2, dwuetyloamid kwasu (+)-lizergowego, otrzymywanego przez hydrolizę alkaloidów sporyszu (buławinka czerwona). LSD-25 jest substancją krystaliczną, o temperaturze topnienia 80-85°C, optycznie czynną.
LSD zostało odkryte w roku 1938 przez Alberta Hofmanna w laboratoriach farmaceutycznych Sandoz w Swajcarii. Wywołuje halucynacje oraz poczucie nierzeczywistości i snu na jawie. Daje poczucie osiągnięcia wyższego poziomu świadomości i wywołuje mistyczne doznania duchowe. Wyczula na doznania estetyczne i wzmaga kreatywność. Powoduje uczucie bezwarunkowej akceptacji ludzi i świata oraz uczucie bezgranicznego szczęścia. Pozytywnym doznaniom mogą towarzyszyć poczucie zagubienia, dezorientacja, stan niskiej samooceny, stany lękowe, panika, depresja i psychozy. Wystąpienie negatywnych czynników określane jest potocznie jako zła podróż (z języka angielskiego bad trip). LSD towarzyszy zjawisko nawrotów halucynacji zwane flashback. Może ono wystąpić nawet długo po zaprzestaniu używania. Posiada również silne działanie przeciwbólowe.
Do czasu delegalizacji w 1966 roku środek stosowany klinicznie. Początkowo w leczeniu schizofrenii, później z dużym powodzeniem stosowany w leczeniu silnych uzależnień (alkohol i kokaina), leczeniu dzieci autystycznych oraz w psychoterapii.
LSD spowodowało legendarne zmiany kulturowe w USA w latach 60-tych i powstanie ruchu "dzieci kwiatów". Propagowane przez Timothy Leary'ego - wykładowcę akademickiego który stał się sławnym guru i głosicielem dobroczynności tej substancji. LSD wywarło zasadniczy wpływ na zachodnią kulturę, muzykę i sztukę. Przyczyniło się do szerokiej akceptacji różnych filozofii, religii i alternatywnych stylów życia. Wpłynęło na rozwój technologiczny krzemowej doliny w USA w latach 70-tych i 80-tych.
LSD było stosowane w celu wpływania na psychikę ludzi. W USA CIA i inne agencje rządowe prowadziły nieudane próby zastosowania LSD jako "serum prawdy" i środka pozwalającego na "kontrolę umysłu" oraz jako bojowego środka psychotoksycznego.
Szerzące się stosowanie LSD przez młodzież i powstanie hipisowskiej kontrkultury przyczyniło się do wprowadzenia w 1966 roku prohibicji na LSD (i inne psychodeliki). W Polsce produkcja, handel i posiadanie LSD jest zabronione na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468). Obecnie w wielu krajach wznawia się badania kliniczne nad LSD.
Centrumreklamy.com
Kreator stron internetowych - strona bez programowania