Menadżer Zadań

W TYM DZIALE POSTARAM SIĘ PRZEDSTAWIĆ MENEDŻERA ZADAŃ - JAK UŻYWAĆ I OPISAĆ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI JEGO FUNKCJE I PROCESY
Kreator stron internetowych - strona bez programowania