monitoring pozycji

OPIATY

Do opiatów zalicza się substancje otrzymywane z przetworów maku lekarskiego, jak również syntetyczne środki, działające na receptor opiatowy. Substancje te, a zwłaszcza heroinę, uważa się za najbardziej uzależniające znane człowiekowi narkotyki.
SUBSTANCJA AKTYWNA
Do najczęściej używanych alkaloidów opiatowych należą:
Morfina
Heroina
Kodeina
Metadon – syntetyczny analog morfiny o przedłużonym działaniu

ZASTOSOWANIE MEDYCZNE
Głównie morfina przy likwidowaniu bólu, metadon – w kuracji substytucyjnej dla osób uzależnionych

DZIAŁANIE FIZJOLOGICZNE
zmniejszenie łaknienia
przesunięcie granicy bólu
osłabienie i potliwość
obniżenie ciśnienia krwi i, w nieznacznym stopniu temperatury ciała
zaparcia i kłopoty z oddaniem moczu
impotencja
zwężenie źrenic i osłabienie ich zdolności do reagowania na światło
6–12 godzin (heroina)
24–36 godzin (metadon)

FORMY WYSTĘPOWANIA I SPOSOBY PRZYJMOWANIA
Opium (zawiera wiele alkaloidów opiatowych)
ciemnobrązowy proszek lub bryłki
Morfina
tabletki
przeźroczyste kryształki
roztwór w ampułkach
Heroina
proszek w kolorze od białego do brązowego
Na czarnym rynku istnieją dwa rodzaje nielegalnej heroiny:
Brown Sugar, która ma postać brązowych bądź różowych granulek lub proszku; jest ona rafinowana w Azji.
Biała heroina, otrzymywana z morfiny ma postać drobnego, białego proszku;
Kolor sprzedawanej na ulicy heroiny zależy także od domieszek innych narkotyków lub substancji mających po prostu zwiększyć jej wagę i objętość.
“Kompot” – polska heroina
Specyfik zawierający alkaloidy opium z przewagą morfiny, kodeiny i heroiny. Lekko oleisty płyn, w kolorze: od słomkowego do brązowego – przechowywany z reguły w strzykawkach lub w małych plastikowych buteleczkach.
W zależności od formy narkotyku, uwarunkowań środowiskowych i czynników ekonomicznych istnieje wiele sposobów przyjmowania opiatów. Heroina, najczęściej używany nielegalnie alkaloid opiatowy, jest przyjmowana trzema drogami:
wdychanie oparów z podgrzewanej folii metalowej
>wciąganie przez śluzówki nosa (sniff)
iniekcje – najczęściej dożylne

WŁAŚCIWOŚCI UZALEŻNIAJĄCE
Uzależnienie psychiczne
Dochodzi do niego stosunkowo szybko – na skutek przyjemnego błogostanu w jaki wprowadzahą opiaty, niemal natychmiast pojawia się potrzeba ponownego przeżycia tego stanu.
Uzależnienie fizyczne
Występuje bardzo szybko i pojawia się niezależnie od rodzaju alkaloidu opiatowego i sposobu jego używania. Następstwem są przykre objawy abstynencyjne po odstawieniu narkotyku – szereg dolegliwości, z których najbardziej charakterystyczne to:
bóle stawowo-mięśniowe kończyn
nudności i wymioty
zaburzenia snu i utrata łaknienia
bóle brzucha i biegunki
Zjawisko tolerancji
Potrzeba zwiększania dawki, aby uzyskać na pożądanym poziomie efekt działania narkotyku – to powszechne zjawisko wśród uzależnionych od opiatów. Czynnikiem, który je ogranicza to koszty finansowe związane z podniesieniem dawki.

WEWNĘTRZNE OZNAKI UŻYCIA
szpileczkowate źrenice
opadanie powiek
uczucie swędzenia skóry
senność
płytki oddech
potliwość
ślady nakłuć po wstrzyknięciach
Przedawkowanie:
depresja oddechowa
sinica (najpierw sinienie ust i opuszków palców)
krańcowa senność
wiotczenie mięśni szkieletowych – nienaturalne rozluźnienie
zimna, wilgotna i lepka skóra
zwolniona akcja serca i niskie ciśnienie krwi
śpiączka i zgon - powodem śmierci jest ostra niewydolność oddechowa
W przypadku przedawkowania najważniejsze jest podtrzymanie oddechu (sztuczne oddychanie) oraz wezwanie karetki pogotowia.
Ryzyko transmisji chorób zakaźnych (szczególnie HIV/AIDS i wirusowego zapalenia wątroby) w związku z iniekcyjną drogą przyjmowania.
Intensywność uzależnienia, szczególnie wprzypadku heroiny, bardziej niż w przypadku jakiegolowiek innego narkotyku do całkowitego podporządkowania życia nałogowi i jego podtrzymania. Skutki takiego stanu odczuwane są wyraźnie w każdej dziedzinie życia osoby uzależnionej. Opiaty obniżając napięcie emocjonalne sprawiają, że osoby przyjmujce je nie czują dyskomfortu swojej, pogarszającej się sytuacji.

ODCZUCIA SUBIEKTYWNE
“POZYTYWNE”
euforia (błogostan) i uczucie odprężenia
poczucie wewnętrznego zadowolenia i spokoju

“NEGATYWNE”
zmniejszenie czynników motywacyjnych
apatia i wypalenie emocjonalne
postawa obronna i wycofująca
zmniejszenie potrzeb seksualnych.
Szczególnie nieprzyjemne efekty mogą wystąpić w trakcie pierwszych prób zażywania opiatów – głównie zaburzona zostaje praca układu pokarmowego
Centrumreklamy.com
Kreator stron internetowych - strona bez programowania