Opis Procesów

1. csrss.exe- Jest to zawsze aktywny podsystem, niezbędny do funkcjonowania Windows

2. explorer.exe- Jest to powłoka Windows, czyli graficzny interfejs systemu; proces ten można zamknąć, ale wtedy tracimy możliwość sterowania systemem, i wszystkie potrzebne nam programy uruchamiamy z pozycji Menedżera Zadań Windows.

3. internat.exe- Jest to niezbędny proces odpowiedzialny za funkcje m.in. ze znakami narodowymi.

4. mstask.exe- Jest to usługa harmonogramu zadań; proces teoretycznie można wyłączyć, ale nie zalecam tego, gdyż wtedy żadne zaplanowane zadanie się nie uruchomi, np. aktualizacje automatyczne programów antywirusowych.

5. smss.exe- Jest to menedżer sesji, jeden z podstawowych składników Windows, odpowiada m.in. za uruchomienie się procesu logowania.

6. spoolsv.exe- Jest to proces odpowiedzialny za zadania drukowania i faksu w Windows. Jeżeli wyłączysz ten proces, niestety nic nie wydrukujesz.

7. svchost.exe- Jest to proces, który jest nadrzędny w stosunku do procesów uruchamianych z plików-bibliotek DLL; jednocześnie w systemie może działać kilka procesów svchost.exe

8. services.exe- Jest to menedżer usług, proces odpowiedzialny za sterowanie działającymi w systemie usługami.

9. System- Jest to podstawowy proces systemowy wykorzystywany przez jądro systemu.

10. System Idle Process- Jedyną funkcją tego procesu jest rejestracja czasu, w którym procesor jest bezczynny; nie da się go wyłączyć.

11. taskmgr.exe- Proces Menedżera Zadań Windows.

12. winlogon.exe- Proces zarządzający logowaniem i wylogowywaniem użytkowników.

13. winmgmt.exe- Jest to komponent odpowiedzialny za zarządzanie aplikacjami-klientami

14. cidaemon. exe- Proces uruchamiany przez aplikację Microsoft Indexing Service, odpowiedzialny za indeksowanie plików na komputerze. Możesz wyłączyć, nie potrzebnie zamula kompa start>>>uruchom>>>services.msc>>>zatrzymaj "Usługa indeksowania" i ustaw typ uruchamiania na wyłączony

15. alg.exe- w skrócie to jest proces związany z windowsowskim firewallem i windowsowskim dzieleniem łącza, jest też w XP SP1, po prostu po zainstalowaniu SP2 włączył się firewall
Kreator stron internetowych - strona bez programowania