Przywracanie systemu

Zanim przejdziemy do tworzenia punktu przywracania systemu należy sprawdzić, czy przywracanie jest w ogóle włączone. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę Mój komputer i z wyświetlonego menu wybieramy Właściwości. W otwartym oknie przechodzimy na zakładkę Przywracanie systemu. Jeżeli pole przy Wyłącz Przywracanie systemu na wszystkich dyskach nie jest zaznaczone, to znaczy, że możemy rozpocząć tworzenie punktu przywracania systemu. W przeciwnym razie należy usunąć zaznaczenie z pola.
1. Z menu Start wybieramy Wszystkie programy - Akcesoria - Narzędzia systemowe - Przywracanie systemu.
2. Tworzymy punkt przywracania systemu. W otwartym oknie zaznaczamy pole Utwórz punkt przywracania
3. W Opis punktu przywracania wprowadzamy nazwę, która powinna przedstawiać sytuację tworzenia punktu. Następnie klikamy na Utwórz i Zamknij.
4. Aby przywrócić system do poprzedniego stanu należy uruchomić narzędzie Przywracanie systemu, po czym w otwartym oknie zaznaczamy pole przy Przywróć Mój komputer do wcześniejszego stanu.
5. Klikamy na Dalej i w wyświetlonym oknie kalendarza klikamy na dzień, w którym wykonaliśmy punkt przywracania.6. W polu obok klikamy na nazwę utworzonego przez nas punktu i nastepnie klikamy na Dalej.
Kreator stron internetowych - strona bez programowania