Przywracanie zawartości rejestru

monitoring pozycji
    Aby zabezpieczyć się przed skutkami awarii rejestru, warto wykonać jego kopię zapasową. Po skasowaniu istniejącej, uszkodzonej kopii rejestru będzie możliwe wykorzystanie kopii naprawczej rejestru i uruchomienie systemu.

    Kopia naprawcza rejestru, tworzona podczas instalacji systemu Windows, znajduje się w katalogu \Windows\Repair i zawiera tylko podstawowe wpisy utworzone podczas procesu instalacji systemu Windows. Brakuje zatem wszystkich wpisów odpowiadających zmianom wprowadzonym przez Ciebie po instalacji systemu. Taka kopia pozwoli jednak na ponowne uruchomienie Twojego systemu.

W celu przywrócenia kopii naprawczej rejestru:
    Uruchom komputer z płyty instalacyjnej Windows XP.
Program instalacyjny Windows XP rozpocznie swoje działanie i wykryje istniejącą instalację. Wciśnij klawisz [R] (naprawa), a następnie [K] (konsola), aby uruchomić konsolę odzyskiwania systemu.
    Wybierz odpowiedni system z listy rozpoznanych instalacji Windows.
Załóż katalog tymczasowy i zachowaj istniejące pliki rejestru systemowego w nowym miejscu, wykonując kolejno polecenia:

md kopia
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\system32\kopia\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\system32\kopia\software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\system32\kopia\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\system32\kopia\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\system32\kopia\default.bak
Usuń uszkodzone pliki rejestru, wykonując kolejno polecenia:
del c:\windows\system32\config\system
del c:\windows\system32\config\software
del c:\windows\system32\config\sam
del c:\windows\system32\config\security
del c:\windows\system32\config\default
Skopiuj rejestr z katalogu naprawczego windows\repair do katalogu windows\system32\config,wykonując kolejno polecenia:
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
Zakończ działanie konsoli odzyskiwania systemu poleceniem exit.

    Twój system powinien uruchomić się poprawnie. Niestety wszystkie ustawienia wprowadzone po instalacji Windows zostały utracone.
Kreator stron internetowych - strona bez programowania