W jaki sposób używać?

Jak uruchomić Menedżera zadań?

Aby uruchomić Menedżera zadań, wykonaj jedną z następujących czynności:
Naciśnij klawisze CTRL+ALT+DELETE, a następnie kliknij przycisk Menedżer zadań.

–lub–
Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+ESC.

–lub–
Kliknij prawym przyciskiem pusty obszar paska zadań, a następnie kliknij polecenie Menedżer zadań.
Jak zamknąć i uruchomić program oraz jak przełączać się na niego?

Na karcie Aplikacje jest wyświetlany stan programów uruchomionych na komputerze. Aby zamknąć i uruchomić program lub przełączyć się na niego, wykonaj następujące kroki:
Kliknij kartę Aplikacje.
Wykonaj jeden z następujących kroków odpowiednio do zadania, które chcesz wykonać:
Zamykanie programu.

Aby zamknąć program, kliknij odpowiedni program, a następnie kliknij przycisk Zakończ zadanie.

UWAGA: Przy zamykaniu programu w ten sposób wszystkie dane niezapisane w programie zostają utracone.
Przełączanie się na inny program.

Aby przełączyć się na inny program, kliknij odpowiedni program, a następnie kliknij przycisk Przełącz na.
Uruchamianie programu.

Aby uruchomić program, kliknij przycisk Nowe zadanie. W oknie Utwórz nowe zadanie kliknij przycisk Przeglądaj, zlokalizuj i wybierz program, który chcesz uruchomić, kliknij przycisk Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

UWAGA: Ta procedura jest podobna do procedury uruchamiania programu przy użyciu polecenia Uruchom w menu Start.
Jak zakończyć proces?

Na karcie Procesy wyświetlane są informacje o procesach uruchomionych na komputerze. Aby zakończyć proces, wykonaj następujące kroki:

UWAGA: Podczas kończenia procesów należy zachować ostrożność. Jeżeli zamykasz program w ten sposób, niezapisane dane zostają utracone. Jeżeli zakończysz proces systemowy, składnik systemu może nie działać poprawnie.
Kliknij kartę Procesy.
Wykonaj jeden z następujących kroków odpowiednio do zadania, które chcesz wykonać:
Jeżeli chcesz zakończyć jeden proces, kliknij dany proces, a następnie kliknij przycisk Zakończ proces.

–lub–
Jeżeli chcesz zakończyć proces i wszystkie inne procesy związane z nim bezpośrednio lub pośrednio, kliknij prawym przyciskiem myszy dany proces, a następnie kliknij polecenie Zamknij drzewo procesów.
Jak monitorować wydajność komputera?

Kliknij kartę Wydajność, aby wyświetlić dynamiczny przegląd wydajności komputera razem z następującymi miernikami:
Wykresy użycia procesora i pamięci.
Suma uruchomionych dojść, wątków i procesów.Łączna liczba kilobajtów (KB) używanych przez pamięć fizyczną, pamięć jądra i pamięć zadeklarowaną.
Kreator stron internetowych - strona bez programowania