WSZYSTKO O BIOS

monitoring pozycji
BIOS ----- AKRONIM ANGIELSKIEGO BASIC INPUT / OUTPUT SYSTEM ----- TO ZAPISANY W PAMIĘCI STAŁEJ,INNY DLA KAŻDEGO TYPU PŁYTY GŁÓWNEJ KOMPUTERA,ZESTAW PODSTAWOWYCH PROCEDUR POŚREDNICZĄCYCH POMIĘDZY SYSTEMEM OPERACYJNYM A SPRZĘTEM.PROGRAM KONFIGURACYJNY "BIOSa" TO "BIOS SETUP"
PROGRAM ZAPISANY W PAMIĘCI "ROM" PŁYTY GŁÓWNEJ ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ TAKICH JAK KARTA GRAFICZNA.W WYPADKU PŁYTY GŁÓWNEJ "BIOS" TESTUJE SPRZĘT PO WŁĄCZENIU KOMPUTERA,URUCHAMIA SYSTEM OPERACYJNY,KONTROLUJE TRANSER DANYCH POMIĘDZY KOMPONENTAMI TAKIMI JAK DYSK TWARDY,PROCESOR,CZY NAPĘD CD-ROM.ZA POMOCĄ WBUDOWANEGO W "BIOS" PROGRAMU "SETUP" MOŻNA ZMIENIAĆ STANDARDOWE USTAWIENIA "BIOSu",np.PARAMETRY PODŁĄCZONYCH DYSKÓW TWARDYCH LUB ZACHOWANIE SIĘ KOMPUTERA PO JEGO WŁĄCZENIU (np.SZYBKOŚĆ TESTOWANIA PAMIĘCI RAM),A TAKŻE WŁĄCZAĆ/WYŁĄCZAĆNIEKTÓRE ELEMENTY PŁYTY GŁÓWNEJ,np. PORTY KOMUNIKACYJNE.angielskie BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM- PODSTAWOWE PROCEDURY WEJŚCIA-WYJŚCIA.
1) PRIMARY MASTER -- KONFIGURUJE NAPĘD.ZALECANE USTAWIENIE TO "AUTO".TO POLE OKREŚLA TYP NAPĘDU (HDD-dysk twardy-NAPĘD CD-ROM LUB ZIP) PODŁĄCZONEGO DO GŁÓWNEGO KANAŁU "IDE".W NIEKTÓRYCH "BIOSach" TRZEBA PRZEJŚĆ DO PODMENU I WYBRAĆ NAPĘD W POLU "TYPE".WARTO POZOSTAĆ PRZY AUTOMATYCZNYM WYKRYWANIU PARAMETRÓW.
2) PRIMARY MASTER UDMA -- PRZYSPIESZA DYSK.ZALECANE USTAWIENIE TO "ENABLED" LUB "AUTO".TYM PARAMETREM UMOŻLIWISZ DYSKOWI TWARDEMU (HDD) PRACĘ W SZYBKIM TRYBIE "ULTRA-DMA".ANALOGICZNYCH USTWIEŃ MOŻNA DOKONAĆ DLA WSZYSTKICH PODŁĄCZONYCH DYSKÓW
3) PRIMARY IDE -- KONFIGURUJE NAPĘDY.ZALECANE USTAWIENIE TO "ENABLED".POZOSTAW OPCJĘ ZALECANĄ PRZEZ "BIOS".

4) MPS VERSION -- KOORDYNUJE PROCESORY.ZALECANE USTAWIENIE TO "1.4"
5) ONBOARD PCI IDE -- ZWALNIA PRZERWANIA.ZALECANE USTAWIENIE TO "DISABLED" W NIEPOTRZEBNYM KANALE.JEŚLI DYSPONUJESZ TYLKO DWOMA NAPĘDAMI,KTÓRE SĄ PODŁĄCZONE JAKO NADRZĘDNY I PODRZĘDNY DO PIERWSZEGO KANAŁU IDE,MOŻESZ WYŁĄCZYĆ DRUGI KANAŁ (ZAZWYCZAJ NAZYWA SIĘ "secondary IDE"
6) SERIAL PORT 1/2 -- WYŁĄCZA PORTY SZEREGOWE.ZLECANE USTAWIENIE TO "DISABLED".OBECNIE RZADKO SPOTYKA SIĘ PODZESPOŁY PODŁĄCZONE DO PORTU SZEREGOWEGO.JEŻELI NIE MASZ URZĄDZEŃ TEGO TYOU,WYŁĄCZ PORTY,ABY ZWOLNIĆ PRZERWANIA (IRQ 4 w porcie COM 1 ----- IRQ 3 w porcie COM 2)
GDY BĘDĄ POTRZEBNE,PRZYDZIEL PONOWNIE TE SAME ADRESY
(3FG dla portu COM 1 ----- 2FG dla portu COM 2
7) USB LEGACY SUPPERT -- WŁĄCZA PORTY USB W "DOSie".ZALECANE USTAWIENIE TO "ENABLED".
8) BOOT SECTOR VIRUS PROTECTION -- CHRONI PRZED WIRUSAMI. ZALECANE USTAWIENIE TO "ENABLED".WŁĄCZENIE TEJ FUNKCJI SPOWODUE ZABLOKOWANIE WIRUSÓW PRÓBUJĄCYCH MANIPULACJI SEKTOREM STARTOWYM I TABLICĄ PARTYCJI DYSKU TWARDEGO. ABY UNIKNAĆ PROBLEMÓW Z INSTALACJĄ WINDOWS NALEŻY UAKTYWNIĆ TĘ FUNKCJĘ PO ZAKOŃCZENIU DZIAŁAŃ INSTALLACYJNYCH.
9) MASTER -- NADRZĘDNY MOŻE BYĆ NA PRZYKŁAD DYSK
10) SLAVE -- PODRZĘDNY MOŻE BYĆ NA PRZYKŁAD DYSK
11) AUTO -- PARAMETR DOMYŚLNY.BIOS AUTOMATYCZNIE USTAWIA TRYB PRACY KONTROLERA
12) READ ONLY MEMORY -- PAMIĘĆ TYLKO DO ODCZYTU
13) ENABLED -- WŁĄCZONY KONTROLER SERIAL ATA
14) DISANABLED -- WYŁĄCZONY KONTROLER SERIAL ATA
15) SETUP -- USTAWIENIE
16) MASTER PRI SLAVE -- "PRI" NIEWOLNIK
17) SECOND SLAVE -- POPIERAJĄ NIEWOLNIKA
18) STANDARD CMOS SETUP -- STANDARD (STANDARDOWE) "CMOS" USTAWIENIE
19) POWER MANAGMENT SETUP -- DOSTARCZAJĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
20) PLUG AND PLAY -- KORKUJĄ I GRAĆ (GRA;SZTUKA)
21) PERIPHERAL SETUP -- PERYFERYCZNE USTAWIENIE
22) CONFIGURATION SETUP -- USTAWIENIE KONFIGURACJI
23) AUTO DETECTED HARD DISK -- AUTOMATYCZNIE ODKRYWAŁ TWARDY DYSK
24) CHANGE USER PASSWORD -- ZMIENNY PAROL UŻYTKOWNIKA (ZMIANA HASŁA)
25) AUTO CONFIGURATION WITH OPTIMAL SETTINGS -- AUTOMATYCZNA KONFIGURACJA Z OPTYMALNYMI PARAMETRAMI INSTALACYJNYMI
26) AUTO CONFIGURATION WITH FAIL SAFE SETTINGS -- AUTOMATYCZNA KONFIGURACJA Z MOŻLIWOŚCIĄ NIEPOWODZENIA (bezpieczne paramatry nie potrafią tu dobrze działać)
27) QUICK BOOT -- SZYBKI "BOOT".PRZYSPIESZA URUCHAMIANIE SYSTEMU.ZALECANE USTAWIENIE TO "ENABLED"

28) 1st BOOT DEVICE -- PIERWSZE URZĄDZENIE BOOTOWALNE
29) 2nd BOOT DEVICE -- DRUGIE URZĄDZENIE BOOTOWALNE
30) 3rd BOOT DEVICE -- TRZECIE URZĄDZENIE BOOTOWALNE
31) FLOPPY ACCESS CONTROL -- MIĘKKI DOSTĘP KIEROWANIE (KONTROLOWAĆ,KONTROLOWANY,KONTROLA)
32) HARD DISK ACCESS CONTROL -- KONTROLOWANIE TWARDEGO DYSKU
33) PRIMARY/SECONDARY MASTER/SLAVE -- CZTERY LINIE OPISUJĄCE URZĄDZENIA PODŁĄCZONE DO KONTROLERA ATA/IDE. PARAMETREM LINII JEST NAZWA URZĄDZENIA PODŁĄCZONEGO DO DANEGO KANAŁU (PIERWSZEGO"PRIMARY" LUB DRUGIEGO "SECONDARY") I PRACUJĄCEGO JAKO URZĄDZENIE NADRZĘDNE "MASTER" LUB PODRZĘDNE "SLAVE". PO ZAZNACZENIU WYBRANEJWYBRANEJ LINII (KLAWISZAMI KURSORA) I WCIŚNIĘCIU KLAWISZA "ENTER" DLA KAŻDEGO URZĄDZENIA DOSTĘPNE SĄ OPCJE
34) IDE HDD AUTO-DETECTION -- WYWOŁYWANIETEJ OPCJI SPOWODUJE AUTOMATYCZNE WYKRYCIE URZĄDZENIA PODŁĄCZONEGO DO KONTROLERA IDE/ATA. NAJCZĘŚCIEJ DYSKI CZY NAPĘDY CD/DVD WYKRYWANE SĄ AUTOMATYCZNIEJUŻ WCZĘŚNIEJ-BIOS SPRAWDZA KONTROLER IDE/ATA POD KĄTEM OBECNOŚCI PODŁĄCZONYCH DO NIEGO URZĄDZEŃ PODCZAS URUCHAMIANIA KOMPUTERA. NIE MA WIĘC POTRZEBY UŻYWANIA TEJ OPCJI
35) IDE KANAŁ/PRIORYTET -- NAZWA TEJ OPCJI ZALEŻY OD TEGO,KTÓRĄ LINIĘ WYBRALIŚMY Z GŁÓWNEGO EKRANU GRUPY "MAIN". JEŻELI WYBRALIŚMY LINIĘ WŁAŚCIWĄ DLA URZĄDZENIA PODRZĘDNEGO (SLAVE) PODŁĄCZONEGO DO PIERWSZEGO KANAŁU 36) INTERFEJSU IDE/ATA -- (PRIMARY),OPCJA BĘDZIE NOSIĆ NAZWĘ "IDE PRIMARY SLAVE".W RAMACH TEJ OPCJI DOSTĘPNE SĄ TRZY PARAMETRY:
NONE,AUTO (DOMYŚLNY),MANUAL.PIERWSZY SPOWODUJE WYŁĄCZENIA URZĄDZENIA ODŁĄCZONEGO DO KONTROLERA (NIE BĘDZIE ONO WIDOCZNE W BIOSie I W SYSTEMACH OPERACYJNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z BIOSU,ALE MAŻE BYĆ WIDOCZNE W SYSTEMACH OPERACYJNYCH SAMODZIELNIE OBSŁUGUJĄCYCH SPRZĘT).DRUGI OKREŚLA,AKTYWNIA JEGO OBSŁUGĘ,NATOMIAST TRZECI UMOŻLIWIA RĘCZNĄ ZMIANĘ PARAMETRÓW URZĄDZENIA np. DYSKU TWARDEGO W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO TRYBU DOSTĘPU.
36) ACCES MODE -- OPCJA OKREŚLA SPOSÓB ADRESOWANIA DYSKU TWARDEGO. ZALECANYM USTAWIENIEM JEST POZOSTAWIENIE DOMYŚLNEGO PARAMETRU "AUTO", DZIĘKI CZEMU BIOS AUTOMATYCZNIE OKREŚLA SPOSÓB ADRESOWANIA W OPARCIU O ODCZYTANE INFORMACJE Z "FIRMWARE" (OPROGRAMOWANIA WEWNĘTRZNEGO) DYSKU.
37) CHS -- USTAWIA ADRESOWANIE TYPU "CYLINDER-GŁOWICA-SEKTOR" (z angielskiego cylinder-head-sector).TEN TYP ADRESOWANIA UŻYWANY BYŁ W DYSKACH TWARDYCH O POJEMNOŚCI PONIŻEJ 504 MB.I NALEŻY GO STOSOWAĆ TYLKO DLA TAKICH "ZABYTKÓW".DYSKI O WIĘKSZEJ POJEMNOŚCI NIE MOGĄ BYĆ ADRESOWANE TĄ METODĄ (BĘDZIE WYKAZYWANA NIEPRAWIDŁOWA POJEMNOŚC,LUB "LBA" (LOGICAL BLOCK ADRESSING) URZĄDZENIE W OGÓLE NIE BĘDZIE DZIAŁAĆ "LBA" (LOGICAL BLOCK ADRESSING) -- CZYLI ADRESOWANIE,W KTÓRYM SEKTORY DYSKU SĄ UPORZĄDKOWANE NUMERCZYNIE,BEZ WZGLĘDU NA NUMER CYLINDRA,CZY INNE PARAMTRY MAJĄCE ZNACZENIE W METODZIE "CHS".AKTUALNIE DYSKI TWARDE SĄ WŁAŚNIE ADRESOWANE ZA POMOCĄ "LBA".DLA NOWYCH DYSKÓW NIE MA ZNACZENIA, CZY WYBIERZEMY PARAMETR "LBA" CZY POZOSTANIEMY PRZY PRAMETRZE "AUTO" "LBA" CZY POZOSTANIEMY PRZY PRAMETRZE "AUTO"
38) LARGE -- METODA "PRZEJŚCIOWA" MIĘDZY "CHS"A LIKWIDUJĄCYM OGRANICZENIA POJEMNOŚCI "LBA". STANOWIŁA SWEGO CZASU "PRTEZĘ" UMOŻLIWIAJĄCĄ KORZYSTANIE Z DYSKÓW O POJEMNOŚCIACH WIEKSZYCH NIŻ 504 MB. OBECNIE STOSUJE ANACHRONIZM I NIE NALEŻY JEJ UŻYWAĆ.
39) CAPACITY -- INFORMACJA O WYKRYTEJ OBJĘTOŚCI DYSKU (W NAPĘDACH CD/DVD WARTOŚĆ TEGO PARAMETRU WYNOSI "0"
40) FLOPPY -- MENU ZAWIERAJĄCE OPCJE DOTYCZĄCE STACJI DYSKIETEK
41) HALT ON -- OPCJA DEFINIUJĄCA REAKCJĘ BIOSu NA WYSTĄPIENIE OKREŚLONEGO PROBLEMU WYKRYTEGO PODCZAS TESTÓW WSTĘPNYCH (TESTÓW "POST")
42) SECURITY -- MENU ZAWIERAJĄCE OPCJE ZABEZPIECZAJĄCE DOSTĘP DO KOMPUTERA
43) CPU L1&L2 CACHE -- JEDYNYM SŁUSZNYM USTAWIENIEM TEJ OPCJI JEST "ENABLED". WYŁĄCZNIE (DISABLED) PAMIĘCI "CACHE" PIERWSZEGO I DRUGIEGO POZIOMU TO NAJPROSTRZA DRUGA DO GWAŁTOWNEJ DEGRADACJI WYDAJNOŚCI KOMPUTERA
44) BOOT UP NUMLOCK STATUS -- WŁĄCZA LUB WYŁĄCZA KLAWISZ "NUMLOCK" PODCZAS URUCHAMIANIA KOMPUTERA. OPCJĘ MOŻNA POZOSTAWIĆ NA USTAWIENIU DOMYŚŁNYM (ON-WŁĄCZONY),CHYBA ŻE NOTORYCZNIE KORZYSTAMY Z KLAWIATURY NUMERYCZNEJ JAKO ZASTĘPNIKA KLAWISZY KURSORA ALBO GDY KLAWISZ "HOME" "DELETE" SĄ USZKODZONE
45) SYSTEM BIOS CACHEABLE -- POWODUJE PRZEPISANIE PAMIĘCI BIOS Z POWOLNEGO "ROMu" (READ ONLY MEMORY-PAMIĘĆ TYLKO DO ODCZYTU) DO SZYBKIEJ PAMIĘCI RAM.ZALECANE OCZYWIŚCIE WŁĄCZENIE TEJ FUNKCI (ENABLED). W PRAKTYCE WPŁYW TEJ FUNKCJI JEST ISTOTNY JEDNAK TYLKO DLA STARSZYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z PROCEDUR "BIOSu" (DOS,WINDOWS 3x/9x)
46) PnP/PCI CONFIGURATIONS -- MENU ZAWIERAJĄCE OPCJE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI URZĄDZEŃ "PLUG AND PLAY"
47) RESOURCES CONTROLLED BY -- OKREŚLA,W JAKI SPOSÓB SĄ PRZYPORZĄDKOWANE POSZCZEGÓLNYM URZĄDZENIOM. OCZYWIŚCIE ZALECANE JEST USTAWIENIE "AUTO"
48) AGP APERTURE SIZE (MB) -- REZERWUJE OBSZAR PAMIĘCI DOSTĘPNY MAGISTRALI "PCI" DLA KOMUNIKACJI Z KARTĄ "AGP". PROPONUJĘ WYBRAĆ WARTOŚĆ ODPOWIADAJĄCĄ POJEMNOŚCI PAMIĘCI KARTY GRAFICZNEJ
49) DDR:CPU RATIO -- OKREŚLA STOSUNEK CZĘSTOTLIWOŚCI TAKTOWANIA PAMIĘCI DO MAGISTRALI PROCESORA.NAJBEZPIECZNIEJ USTAWIĆ OPCJĘ "DEFAULT",ALE "OVERCLOCKERZY" NA PEWNO WYPRÓBUJĄ INNE USTAWIENIA
50) CPU CLOCK RATIO -- OKREŚLA MNOŻNIK PROCESORA.OPCJA TA JEST DOSTĘPNA TYLKO WTEDY,GDY MNOŻNIK NIE ZOSTAŁ ZABLOKOWANY PRZEZ PRODUCENTA PROCESORA
51) HOT KEY -- USTAWIA WŁĄCZANIE KOMPUTERA ZA POMOCĄ OKREŚLONEJ SEKWENCJI KLAWISZY
52) ANY KEY -- UAKTYWNIA WŁĄCZANIE KOMPUTERA DOWOLNYM KLAWISZEM KLAWIATURY
53) BUTTON ONLY -- DOMYŚLNIE USTAWIANY PARAMETR.KOMPUTER WŁĄCZANY TYLKO PRZYCISKIEM NA OBUDOWIE
54) POWER -- GRUPA OPCJI DOTYCZĄCYCH RÓŻNORODNYCH FUNKCJI "BIOSu" ZWIĄZANYCH Z ZASILANIEM I OSZCZĘDZANIEM ENERGII
55) ACPI SUPSEND TYPE -- OKREŚLA TRYB UŚPIENIA KOMPUTERA
56) HDD POWER DOWN -- POZWALA WYBRAĆ CZAS (BEZCZYNNOŚCI) PO UPŁYWIE KTÓREGO DYSKI TWARDE BĘDĄ WYŁĄCZONE.TAKŻE WTEDY,GDY NIE CHCEMY,BY DYSKI TWARDE NIE BYŁY WYŁĄCZONE WYBIERAMY "DISABLED"
57) WAKE UP CONTROL -- MENU ZAWIERAJĄCE OCJE POZWALAJĄCE USTALIĆ,JAKIE ZDARZENIA BĘDĄ POWODOWAĆ WYBUDZENIE KOMPUTERA ZE STANU UŚPIENIA
58) TIME (hh:mm:ss) ALARM -- USTAWIA DOKŁADNY CZAS WŁĄCZENIA KOMPUTERA
59) LOAD SYSTEM DEFAULT SETTINGS -- ŁADUJE DOMYŚLNE (USTALONE POCZĘTKOWO USTALONE PRZEZ PRODUCENTA PŁYTY) USTWIENIA "BIOSu"
60) LOAD SYSTEM TURBO SETTINGS -- OPCJA SPOTYKANA W NIEKTÓRYCH MODELACH PŁYT GŁÓWNYCH.POZWALA AUTOMATYCZNIE USTAWIĆ "OVERLCLOCKERSKIE" PARAMETRY.NAJCZĘŚCIEJ WYMAGA JEDNAK ODPOWIEDNIEGO CHŁODZENIA I WYSOKIEJ JAKOŚCI PODZESPOŁÓW (PAMIĘCI RAM)
61) LOAD CMOS FROM BIOS -- POZWALA ZAŁADOWAĆ PREDEFINIOWANĄ KONFIGURACJĘ USTAWIONĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA
62) SAVE CMOS TO BIOS -- BARDZO PRZYDATNA OPCJA,ZWŁASZCZA GDY BATERIA PODTRZYMUJĄCA PAMIĘĆ CMOS,W KTÓREJ ZAPISYWANE SĄ USTAWIENIA "BIOSu",NIE JEST JUŻ WYSTARCZAJĄCO MOCNA.DZIĘKI TEJ OPCJI PIECZOŁOWICIE USTAWIONĄ KONFIGURACJĘ "BIOSu" MOŻNA ZAPISAĆ W NIEULOTNEJ PAMIĘCI "FlashROM" (NIE WYMAGAJĄCEJ PODTRZYMANIA BATERYJNEGO).TAK ZAPISANE USTAWIENIA MOŻEMY W KAŻDEJ CHWILI ZAŁADOWAĆ OPCJĄ "LOAD CMOS FROM BIOS"
63) OTHER BOOT DEVICE -- STERUJE URUCHAMIANIEM SYSTEMU.UDOSTĘPNIA TYLKO DWIE OPCJE "ENABLED" (KTÓRY DOPUSZCZAWCZYTYWANIE SYSTEMU Z DOWOLNEGO NAPĘDU,KTÓRY ZOSTAŁ PODANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA) ORAZ "DISANABLED" (W NIEKTÓRYCH BIOSach TO USTAWIENIE BLOKUJE URUCHAMIANIE ZE WSZYSTKICH NOŚNIKÓW PO ZA PIERWSZYM NAPĘDEM Z LISTY "first boot device")
64) FIRST (SECOND,...) BOOT SEQUENCE -- PRZYSPIESZA URUCHAMIANIE SYSTEMU,ZALECANE USTAWIENIE TO "HDD-0"
65) (S)DRAM RAS# PRECHARGE -- STERUJE DOSTĘPEM DO PAMIĘCI.ABY SYSTEM DZIAŁAŁ STABILNIE TO RACZEJ NIE ZMIENIAĆ USTAWIEIA DOMYŚLNEGO W TYM POLU.STWIAJĄC NA WIĘKSZĄ WYDAJNOŚĆ,ZMNIEJSZ O JEDEN POZIOM WARTOŚĆ PROPONOWANĄ PRZEZ "BIOS"
66) (S)DRAM RAS# TO CAS# DELAY -- STERUJE DOSTĘPEM DO PAMIĘCI.ZALECANE USTAWIENIE "DOMYŚLNE"
67) CAS LATENCY TIME -- STERUJE DOSTĘPEM DO PAMIĘCI.ZALECANE USTAWIENIE "DOMYŚLNE".ABY SYSTEM DZIAŁAŁ STABILNIE POZOSTAĆ PRZY CZĘSTOTLIWOŚCI,KTÓRĄ "BIOS" ODCZYTUJE Z MODUŁU "SDRAM"
68) CONFIGURE S(DRAM)TIMING BY -- STERUJE DOSTĘPEM DO PAMIĘCI.ZALECANE USTAWIENIE TO "SPD"
69) USB BOOT -- UMOŻLIWIA URUCHAMIANIE Z NAPĘDÓW "USB".ZALECANE USTAWIENIE TO "ENABLED"
70) CPU HOST FREEQUENCY -- OKREŚLA CZĘSTOTLIWOŚĆ ZEWNĘTRZNA.ZALECANE USTAWIENIE "AUTO" KTÓRE ZAPEWNIA STABILNE DZIAŁANIE SYSTEMU
71) CPU FREEQUENCY MULTIPLE -- OKREŚLA CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCESORA.ZALECANE USTAWIENIE TO "AUTO",JEST TO NAJPEWNIEJSZA OPCJA,USTAWIAJĄC INNĄ MOŻEMY PRZETAKTOWAĆ PROCESOR
72) LEGACY DISKETTE A -- KONFIGURUJE STACJĘ DYSKIETEK.ZALECANE USTAWIENIE TO "1.44MB,3 1/2 LUB 1.44 M 3.5 in. W TYM POLU USTAWIA SIĘ TYP STACJI DYSKIETEK. PODOBNY PARAMETRA "LEGACY DISKETTE B" USTAWIĆ OPCJĘ DISABLED"
73) SWAP FLOPPY DRIVE -- ZMIENIA LITERY NAPĘDÓW.ZALECANE USTAWIENIA TO "DISABLED"
74) BOOT UP FLOPPY SEEK -- PRZYSPIESZA URUCHAMIANIE SYSTEMU.ZALECANE USTAWIENIE TO "DISABLED" BO ZAOSZCZEDZASZ TROCHĘ CZASU PRZY WŁĄCZANIU KOMPUTERA. PRZY USTAWIONEJ FUNKCJI "ENABLED" "BIOS" SPRAWDZA ZA KAŻDYM RAZEM WŁAŚCIWOŚCI STACJI DYSKIETEK
75) DISKETTE WRITE PROJECT -- BLOKUJE ZAPIS DYSKIETEK.ZALECANE USTAWIENIE TO "DISABLED". USTAWIENIE "ENABLED" DOPUSZCZA JEDYNIE ODCZYT DYSKIETKI"
76) ACPI SUSPEND TYPE -- WŁĄCZA TRYB ENERGOOSZCZEDNY.ZALECANE USTAWIENIE TO "S3/STR"
77) TRANSLATION MODE -- KONFIGURUJE DYSK TWARDY.ZALECANE USTAWIENE TO "AUTO" LUB "LBA"
W TYM POLU USTAWIANY SPOSÓB ADRESOWANIA SEKTORÓW DYSKU
78) BLOCK MODE -- PRZYSPIESZA URUCHAMIANIE SYSTEMU.ZALECANE USTAWIENIE TO "AUTO" LUB "ENABLED"
79) SMART -- OSTRZEGA PRZED AWARIĄ DYSKU.ZALECANE USTAWIENIE TO "AUTO" LUB "ENABLED" POTRAFI ANALIZOWAĆ DYSK TWARDY I ZGŁASZAĆ EWENTUALNE BŁĘDY
80) GRAPHICS APERTURE SIZE -- OKREŚLA WYDAJNOŚĆ SZYNY AGP.ZALECANE USTAWIENIE TO "8x" LUB "ENABLED" MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚĆ KARTA GRAFICZNA UZYSKUJE DOPIEROW NAJSZYBSZY TRYBIE AGP.OD BLISKO DWÓCH LAT STANDARDEM JEST "AGP 8x".BIEŻĄCY KARTY USTALISZ ZA POMOCĄ SHAREWARE'OWEGO PROGRAMU "PowerStrip" (www.entechtai-wan.com).OPRÓCZ TEGO TRYB "AGP 8x" MUSI BYĆ oBSŁUGIWANY PRZEZ CHIPSET (SPRAWDŹ W INSTRUKCJI PŁYTY GŁÓWNEJ)
81) CPU TEMPERATURE -- PODAJE TEMPERATURĘ PROCESORA.USTWIENIE ZALECANE:"BRAK".WŁAŚCIWA TEMPERATURA ZALEŻY OD MODELU PROCESORA.ZASADNICZO NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ 70 STOPNI CELSJUSZA.OPTYMALNY POZIOM LEŻY W ZAKRESIE OD 60 DO 65 STOPNI.PRZY ZBYTNIM NAGRZEWANIU SIĘ UKŁADU NALEŻY ZADBAĆ O LEPSZE CHŁODZENIE,ABY ZAPEWNIĆ STABILNĄ PRACĘ SYSTEMU I NIE ZMNIEJSZAĆ ŻYWOTNOŚĆI PROCESORA
82) ZWORKI -- NIEKTÓRE OPCJE "BIOSów" (ZALEŻNIE OD WERSJI) OFERUJĄ PARAMETRY DOPIERO PO PRZESTAWIENIUOKREŚLONEJ ZWORKI.SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDZIESZ W INSTRUKCJI OBSŁUGI PŁYTY GŁÓWNEJ
83) CPU WARNING TEMPERATURE -- OSTRZEGA PRZED PRZEGRZANIEM.ZALECANE USTAWIENIE TO "60 do 65 stopni" USTAW DOPUSZCZALNĄ TEMPERATURĘ PROCESORA.O JEJ PRZEKROCZENIU "BIOS" POINFORMUJE SYGNAŁEM AKUSTYCZNYM"
---------------------------------------------UPGRADE (AKTUALIZACJA) BIOSU ---------------------
Nie wiem jaką mam płytę główną. Nie znam modelu, producenta, nie mam instrukcji! Pomocy!
Jeżeli więc przeczytałeś uważnie powyższe informacje, wiesz dokładnie jaką masz płytę główną, masz już nowy plik BIOS-u i program do przeprowadzania aktualizacji, możemy przejść do działania:
restartujemy komputer i w BIOS-ie ustawiamy Boot Sequence : A,C /o ile wcześniej nie była ona włączona, zapisujemy ustawienie i ponownie restartujemy komputer
tworzymy dyskietkę systemową /np. poleceniem format a: /s/, jeżeli wcześniej tego nie uczyniłeś
tworzymy drugą dyskietkę systemową, na wszelki wypadek, może nam się przydać w sytuacji awaryjnej.
na tak stworzona dyskietkę przenosimy program do upgrade-u i plik danych /ten z rozszerzeniem *.bin/,
restartujemy komputer, powinien uruchomić się z dyskietki w trybie DOS.
Tworzymy dyskietkę awaryjną /tę drugą, na którą zapisujemy oryginalny BIOS do pliku, aby w razie problemów móc bezpiecznie wrócić do działającej wersji:
uruchamiamy program AWDFLASHxxx.EXE /xxx oznacza numer wersji, np. awdflash711/,
jeżeli pojawił się komunikat Insufficient memory- proponuję moje rozwiązanie
program uruchomi się i poprosi o wprowadzenie nazwy pliku; na razie nie chcemy nic zapisywać więc wciskamy [Enter],
program zapyta się, czy chcemy zapisać sobie aktualna wersję BIOS-u. KONIECZNIE wciskamy /Y/ /yes/, wpisujemy nazwę pliku /np. backup.bin/
programator zapisze obraz BIOS-u do pliku i zakończy działanie. Tak powstały backup chronimy jak oka w głowie. Będzie to od tej chwili NAJWAŻNIEJSZY plik w Twoim komputerze.
na dyskietce tworzymy plik autoexec.bat z zawartością:
A:AWDFLASHxxx.EXE backup.bin /Py /Sn
...i dyskietkę chronimy w bezpiecznym miejscu. Oby nigdy się nie przydała ;-/
Przystępujemy do właściwej aktualizacji BIOS-u. Na dyskietkę kopiujemy nowy BIOS i program do aktualizacji:
ponownie uruchamiamy program AWDFLASHxxx.EXE, w razie ponownych problemów z pamięcią - rozwiązanie
program uruchomi się i poprosi o wprowadzenie nazwy pliku; tym razem
wpisujemy nazwę pliku z nowym BIOS-em /np. 5tf1114.bin/ i wciskamy [Enter],
jeżeli program się zatrzyma - znów oznacza to brak pamięci, ponownie próbujemy to zlikwidować. Nie ma co się stresować, BIOS jeszcze nie został zapisany i spokojnie można zrestartować komputer
awdflash wyliczy sumę kontrolną nowego BIOS-u /musi być identyczna z tą, którą - czasami - podaje producent, wtedy mamy pewność, że BIOS jest nie uszkodzony lub zmodyfikowany przez osoby trzecie/
program zapyta się, czy chcemy zapisać sobie aktualna wersję BIOS-u. Zrobiliśmy to wcześniej, więc wciskamy /N/ /no/. Jeżeli nie mamy jednak kopii zapasowej, KONIECZNIE wciskamy /Y/ /yes/, wpisujemy dowolną nazwę pliku /np. original.bin/ i tak powstały backup chronimy w bezpiecznym miejscu
jeżeli pojawi się komunikat /The program file's part number does not match with your system/ oznacza to, że ta wersja BIOS-u nie zgadza się z obecnie istniejącą, co z kolei oznacza, iż nie jest to wersja do naszej płyty. Proponuję jeszcze raz sprawdzić, czy aby mamy odpowiedni plik. I nie radzę próbować dalej wgrywać takiego 'podejrzanego' BIOS-u ...
program po raz kolejny pyta się, czy rzeczywiście jesteśmy pewni zaprogramować BIOS. Jeżeli masz jeszcze co do tego JAKIEKOLWIEK wątpliwości, wciśnij /N/, w przeciwnym wypadku /Y/:
Jeżeli wcisnęliśmy 'Y', naszym oczom ukaże się pasek postępu zapisu. Patrz na ekran i módl się, aby w tej chwili nie siadło zasilanie, sąsiad nie włączył wiertaki, dzieci nie zainteresowały się nagle bezpiecznikami i nikt w pobliżu nie bawił się w spawanie. W ogóle proponuję na ten czas /cała operacja trwa max. paręnaście sekund/ wstrzymać oddech i hipnotyzować monitor, żeby pasek postępu doszedł do końca. Nie stresuj się, jeżeli nie cały BIOS będzie wyglądał na zapisany, ostatnie kilka kratek to miejsce na BootBlock i jest to normalne. Następnie zgodnie z zaleceniem programu restartujemy komputer /radzę jeszcze nie przerywać modłów/. Jeżeli jednak coś po drodze nie poszło tak jak powinno /błąd przy programowaniu, zanik napięcia itp./, to cóż masz cholernego pecha. pecha. Odczekać minutkę i - reset.
oto nadeszła chwila prawdy. Jeżeli operacja udała się /komputer wykrywa kartę graficzną, zgłasza się BIOS, komputer się boot-uje/, można wznieść oczy ku górze i odetchnąć. Pozostaje sprawdzić, czy uruchamia się system, czy całość działa prawidłowo a następnie zająć się buszowaniem po /nowym/ BIOS-ie i wyszukiwaniem nowości. Najprawdopodobniej zniknęły poprzednie /dolegliwości/ związane np. błędnym rozpoznawaniem procesora. Gratulacje!, Jeżeli operacja przebiegła pomyślnie wkrótce powinniśmy ujrzeć zgłaszającą się kartę graficzną, następnie BIOS i system operacyjny. Pozostaje nam już tylko kontrola ustawień systemowych BIOS-u oraz sprawdzenie, czy komputer działa prawidłowo. I to już wszystko :-//
w przeciwnym wypadku ... cóż. Jeżeli komputer milczy, monitor jest ciemny lub w ogóle się nie włącza a jedyną oznaką pracy jest szum wentylatora to znak, iż coś /nawaliło na łączach/. Ale nie martw się, są jeszcze szanse, żeby z tego się bezboleśnie wylizać. Na pocieszenie powiem, że sam byłem kiedyś w takiej sytuacji. Proponuję skierować się do firmy zajmującej się tego typu przypadkami lub udać się tutaj.
Programy informacyjne
.: Ctbios Bardzo sprytny programik, pokazujący dużo ciekawych /i istotnych/ informacji o wykrytym BIOS-ie, tzn. rodzaj komputera, datę, producenta, numer ID oraz wersję BIOS-u, producenta płyty głównej, jego adres URL oraz typ chipsetu płyty głównej. Niekiedy wprost niezastąpiony!
.: Board_id Informuje nas, jaką model płyty mamy pod maską, pod warunkiem, że jest to płyta SOYO.
.: ProcSys Mały, ale bardzo interesujący program, który oprócz szerokich informacji o zainstalowanym BIOS-ie wyświetla również zaawansowane informacje o procesorze i pamięciach
.: BIOSpwds Mały programik informacyjny. Wersja, rozszerzenia, kody dźwiękowe i hasła BIOS- u ...
.: BIOSFinder Aplikacja, która sprawdza, czy nowy plik BIOS-u jest do danej płyty
Wszystko, czego potrzebujesz do przeprowadzenia aktualizacji:
.: AwdFlash Program Awarda do zapisu plików binarnych FlashBIOS do kości BIOS-u. Po prostu niezbędnik
.: AwdWinFlash Program Awarda do zapisu plików binarnych FlashBIOS do kości BIOS-u, wersja dla systemu Windows
.: AmiFlash J.w. z tym że do BIOS-ów AmericanMegatrends
.: IFlash Program do aktualizacji BIOS-ów na płytach Intela
.: PFlash Program do aktualizacji BIOS-ów Phoenix
.: UniFlash Uniwersalny, bardzo dobry i sprawny programator kości BIOS. Wymarzone narzędzie dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Nie ukrywam, że mój faworyt
.: LoadBios Nie jest to typowy programator, a raczej jego emulator program umozliwia załadoeanie nowego BIOS-u do pamięci, na miejsce starego, dzięki czemu możemy na nim do woli i bezkarnie eksperymentować bez szkody dla komputera
Edytory plików FlashBIOS:
.: Cbrom Program do zmiany modularnej struktury plików FlashBIOS Awarda. One and only. Dla zwykłych śmiertelników służy do wprowadzania do BIOS-u swojego logo. Wersja dla BIOS-u serii 4.xx !
.: Cbrom2 J.w, ale dla dla BIOS-u serii 6.xx.
.: Modbin Edycja plików binarnych BIOS-u Award. Potęga i moc w jednym. Wprost niezastąpiony ... Wersja dla BIOS-u serii 4.xx !
.: Modbin6 J.w, ale dla dla BIOS-u serii 6.xx.
.: BcpCmd odpowiednik Cbrom-a dla Ami BIOS
.: AmiBcp odpowiednik Modbina dla Ami BIOS
INFORMACJE ZAPISANE ZE STRONY: http://www.bios.pl/index.php?b5562.46b61e-0.0/2.4.18/0.0.0
Centrumreklamy.com
Kreator stron internetowych - strona bez programowania